1/18/2560

เนื้อเพลง+แปล I.O.I - Downpour


เนื้อเพลง+แปล I.O.I - Downpour이 비가 머리 위로 쏟아지면
อี บีกา มอรี วีโร ซดดาจีมยอน
ยามที่สายฝนเทกระหน่ำมายังเรา

흠뻑 젖고 말겠죠 내 마음도
ฮึมปอก ชอจโก มัลเกซจโย แน มาอึมโด
พวกเราก็ต่างเปียกปอน เหมือนกับใจของฉัน

머물러줘요 아직까진 그대 없이
มอมุลรอจวอโย อาจิกกาจิน กือแด ออบชี
อยู่ด้วยกันก่อนนะ ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธออยู่ด้วย

나 혼자 이 비를 맞기엔
นา ฮนจา อี บีรึล มัจกีเอน
ฉันอยู่ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำนี้ไม่ได้

아직 어리고 조금 무서워
อาจิก ออรีโก โชกึม มูซอวอ
เพราะฉันยังเด็ก ความกลัวเลยเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ

금방 그칠 거란걸
กึมบัง กือชิล กอรันกอล
แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว

뻔히 다 알면서도 그댈 찾네요
ปอนฮี ดา อัลมยอนซอโด กือแดล ชัจเนโย
ว่ายังไงตอนจบก็จะต้องมาถึงในอีกไม่นาน เมื่อถึงตอนนั้น ฉันคงต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆ

이제 그만 다 그칠까 
อีเจ กือมัน ดา กือชิลกา 
มันกำลังจะจบแล้วจริงๆน่ะเหรอ? สายฝนกำลังจะหยุดตกแล้วใช่ไหม?

이 빗물도 내 눈물도 
อี บิชมุลโด แน นุนมุลโด
ทั้งหยดฝนและทั้งหยดน้ำตาของฉัน

비에 젖어
บีเอ ชอจจอ
ฉันยังไม่อยาก..

추위에 떨고 싶진 않아요 
ชูวีเอ ตอลโก ชิพจิน อันฮาโย 
ต้องทนกับความหนาวเย็นและเปียกปอนเพียงลำพังกลางสายฝนนี้

정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน
จริงๆแล้ว ในสักวัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัซตอน บิชมุลรี
สายฝนที่หนาวเย็น

따뜻한 눈물이 되어
ตาตึชฮัน นุนมุลรี ดเวออ
จะค่อยๆกลายเป็นเพียงหยดน้ำตาอุ่นๆ

흘러내리겠죠 괜찮아요
ฮึลรอแนรีเกซจโย คแวนชันนาโย
ถึงจะต้องร้องไห้ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ

금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง ชีนากัล โซนากีจโย
เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

그냥 스쳐 지나가는
กือนยัง ซือชยอ จีนากานึน
มันผ่านไปแล้วสินะ ถึงมันจะเป็นแค่..

소나기죠 그런 감정이죠
โซนากีจโย กือรอน กัมจองอีจโย
สายน้ำเล็กๆสายนึงที่ถูกหล่อหลอมมาจากความรู้สึกในใจ

나 정말 그대를 만나 행복했던
นา ชองมัล กือแดรึล มันนา แฮงบกแฮซตอน
ฉันได้เจอเธอแล้ว และฉันไม่ต้องการ

많은 추억들을 빗물에 잃지 않아요
มันฮึน ชูออกดึลรึล บิชมุลเร อิลจี อันฮาโย
ไม่ต้องการให้ช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านี้เลือนหายไป ท่ามกลางสายฝนนี้

내리는 비가 그칠 때쯤에
แนรีนึน บีกา กือชิล แตจึมเม
ฝนตกลงมาได้ มันก็หยุดตกลงได้

그때 다시 만나요
กือแต ดาชี มันนาโย
เราจะออกมาเจอกันได้ไหม?

우리 다시 웃으며 함께 있을게요
อูรี ดาชี อุซซือมยอ ฮัมเก อิซซึลเกโย
เราจะได้ยิ้มหัวเราะด้วยกัน ได้อยู่ด้วยกันอีก

이제 그만 다 그칠까 
อีเจ กือมัน ดา กือชิลกา 
มันกำลังจะจบแล้วจริงๆน่ะเหรอ? สายฝนกำลังจะหยุดตกแล้วใช่ไหม?

이 빗물도 내 눈물도 
อี บิชมุลโด แน นุนมุลโด
ทั้งหยดฝนและทั้งหยดน้ำตาของฉัน

비에 젖어
บีเอ ชอจจอ
ฉันยังไม่อยาก..

추위에 떨고 싶진 않아요 
ชูวีเอ ตอลโก ชิพจิน อันฮาโย 
ต้องทนกับความหนาวเย็นและเปียกปอนเพียงลำพังกลางสายฝนนี้

정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน
จริงๆแล้ว ในสักวัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัซตอน บิชมุลรี
สายฝนที่หนาวเย็น

따뜻한 눈물이 되어
ตาตึชฮัน นุนมุลรี ดเวออ
จะค่อยๆกลายเป็นเพียงหยดน้ำตาอุ่นๆ

흘러내리겠죠 괜찮아요
ฮึลรอแนรีเกซจโย คแวนชันนาโย
ถึงจะต้องร้องไห้ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ

금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง ชีนากัล โซนากีจโย
เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

지금은 흠뻑 젖어가고만 있죠
ชีกึมมึน ฮึมปอก ชอจจอกาโกมัน อิซจโย
ฉันทำได้แค่ยืนเปียกปอนอยู่ตรงนี้

우산을 필 힘조차 없네요
อูซันนึล พิล ฮิมโจชา ออบเนโย
แม้แต่จะกางร่มขึ้นมา ก็ยังทำไม่ได้

하지만 우린 알아요
ฮาจีมัน อูริน อัลราโย
พวกเราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้ว

잠시만 울게요 빗물에 기대어
ชัมชีมัน อุลเกโย บิชมุลเร กีแดออ
ดังนั้นก็ปล่อยให้ฉันร้องไห้สักพักนะ ปล่อยให้สายฝนช่วยปลอบโยนฉัน

우리의 슬픈 눈물을
อูรีเอ ซึลพึน นุนมุลรึล
ฉันจะได้ไม่ต้องเห็น

그대가 보지 못하게
กือแดกา โบจี มซฮาเก
น้ำตาของพวกเรา

우리 이제 안녕
อูรี อีเจ อันนยอง
ตอนนี้คงต้องบอกลากันแล้วสินะ

이제 그만 다 그칠까 
อีเจ กือมัน ดา กือชิลกา 
มันกำลังจะจบแล้วจริงๆน่ะเหรอ? สายฝนกำลังจะหยุดตกแล้วใช่ไหม?

이 빗물도 내 눈물도 
อี บิชมุลโด แน นุนมุลโด
ทั้งหยดฝนและทั้งหยดน้ำตาของฉัน

비에 젖어
บีเอ ชอจจอ
ฉันยังไม่อยาก..

추위에 떨고 싶진 않아요 
ชูวีเอ ตอลโก ชิพจิน อันฮาโย 
ต้องทนกับความหนาวเย็นและเปียกปอนเพียงลำพังกลางสายฝนนี้

정말 언젠간
ชองมัล ออนเจนกัน
จริงๆแล้ว ในสักวัน

너무 차디찼던 빗물이
นอมู ชาดีชัซตอน บิชมุลรี
สายฝนที่หนาวเย็น

따뜻한 눈물이 되어
ตาตึชฮัน นุนมุลรี ดเวออ
จะค่อยๆกลายเป็นเพียงหยดน้ำตาอุ่นๆ

흘러내리겠죠 괜찮아요
ฮึลรอแนรีเกซจโย คแวนชันนาโย
ถึงจะต้องร้องไห้ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ

금방 지나갈 소나기죠
กึมบัง ชีนากัล โซนากีจโย
เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

Han : music.naver
Trans : xxx monster
Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


1/10/2560

เนื้อเพลง+แปล Nct127 - Good Thingเนื้อเพลง+แปล Nct127 - Good Thing복잡한 이 도시를 깨워
บกจับฮัน อี โดชีรึล แกวอ
ปลุกเมืองอันแสนวุ่นวายให้ตื่น

회색 빛 거리 저 신호등 아래
ฮเวแซก บิช กอรี ชอ ชินโฮดึง อาแร
สัญญาณจราจรบนถนนสีเทา

어깨를 익숙하게 흔들어 (어깨를)
ออแกรึล อิกซุกฮาเก ฮึนดึลรอ (ออแกรึล)
ผมยักไหล่ไปมาอย่างที่เคยทำ (ไหล่)

빨리 더 빨리
ปัลรี ดอ ปัลรี
ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ

손 끝의 울림 (더 깊이 더 깊이)
ซน กึทเอ อุลริม (ดอ กิพพี ดอ กิพพี)
ทำให้ตรงกับจังหวะนิ้วหน่อยสิ (ค่อยๆถลำลึกลงไปอีก)

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing (woo)
อี ซุนกันนี good thing (woo)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing (woo)
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing (good thing)
นัล โบนึน นอ good thing (good thing)
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ (สิ่งดีๆ)

Good thing (good thing)
เป็นเรื่องดีเลยล่ะ (สิ่งดีๆ)

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing (good thing)
ดอ กาบยอบเก good thing (good thing)
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ (ดีเลย)

Good thing (good thing)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 아래로 ooh
ทอ อาแรโร ooh
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 ooh
อี รีดึมเม ooh
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 ooh
บัมแซโดรก ooh
ตลอดคืนนี้

너와 함께 ooh
นอวา ฮัมเก ooh
เราจะอยู่ด้วยกัน

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

우린 밤새 놀아 together (우린)
อูริน บัมแซ นลรา together (อูริน)
เราหยอกล้อเล่นกันสนุกสนานตลอดคืน (พวกเราไง)

터지는 마음에 (밤새)
ทอจีนึน มาอึมเม (บัมแซ)
หัวใจของผมมันแทบจะระเบิดอยู่แล้ว (คืนนี้)

뜨거워진 공기
ตือกอวอจิน กงกี
รอบข้างก็เริ่มร้อนขึ้น

음악은 널 채운 treasure
อึมมักกึน นอล แชอุน treasure
เพลงนี้ก็เหมือนสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเติมเต็มให้คุณ

(내 마음의 treasure)
(แน มาอึมเอ treasure)
สมบัติในใจผมเองแหละ

느끼는 데로 조금 더 신나게 (널 멈추지 마)
นือกีนึน เดโร โชกึม ดอ ชินนาเก (นอล มอมชูจี มา)
มันจะน่าตื่นเต้นกว่านี้อีก ปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึกนั่นเลยสิ (อย่าหยุดนะ)

Give me what you got
นำสิ่งที่คุณได้รับมาให้ผมสิครับ

Because you know that I can take it
เพราะคุณก็รู้ดีนี่ ว่าผมรับมันได้

Give me what you got
นำสิ่งที่คุณได้รับมาให้ผมสิครับ

여긴 나의 place space ship
ยอกิน นาเอ place space ship
ตรงนี้มียานอวกาศของผมอยู่

Whipping cream
วิปปิ้งครีม

가볍게 up to the sky
กาบยอบเก up to the sky
กำลังลอยไปบนฟ้าอย่างนุ่มนวย

나아가 flex, flex one’s muscles
นาอากา flex, flex one’s muscles
ยืดกล้ามเนื้อสักเส้นสิ

Step up if you can keep up,Keep up with me
เข้ามาเลยถ้าคุณสามารถไปกับผมได้

숨 크게 한 번 쉬고 들어가자 really deep
ซุม คือเก ฮัน บอน ชวีโก ดึลรอกาจา really deep
สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วเข้าไปในนั้นกันเถอะ

시끄럽게 춤을 추는 거야 daily
ชีกือรอบเก ชุมมึล ชูนึน กอยา daily
ทุกๆวันเราจะเต้นให้เสียงดังสนั่นไปเลย

Until we get that good thing babe
จนกว่าจะได้ครอบครองสิ่งที่ดี

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing (woo)
อี ซุนกันนี good thing (woo)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing (woo)
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing (good thing)
นัล โบนึน นอ good thing (good thing)
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ (สิ่งดีๆ)

Good thing (good thing)
เป็นเรื่องดีเลยล่ะ (สิ่งดีๆ)

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing (good thing)
ดอ กาบยอบเก good thing (good thing)
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ (ดีเลย)

Good thing (good thing)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 아래로 ooh
ทอ อาแรโร ooh
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 ooh
อี รีดึมเม ooh
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 ooh
บัมแซโดรก ooh
ตลอดคืนนี้

너와 함께 ooh
นอวา ฮัมเก ooh
เราจะอยู่ด้วยกัน

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing
อี ซุนกันนี good thing
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing good thing
นัล โบนึน นอ good thing good thing
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing good thing
ดอ กาบยอบเก good thing good thing
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ

더 아래로 (ooh) good thing good thing
ทอ อาแรโร (ooh) good thing good thing
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 (ooh) good thing good thing
อี รีดึมเม (ooh) good thing good thing
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 (ooh) good thing good thing
บัมแซโดรก (ooh) good thing good thing
ตลอดคืนนี้

good thing good thing babe

너와 함께 (ooh) good thing good thing
นอวา ฮัมเก (ooh) good thing good thing
เราจะอยู่ด้วยกัน

Good thing

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
ทำให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

Han : music.naver
Trans : xxx monster
Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


1/01/2560

เนื้อเพลง+แปล Sandeul - The Road We Walk Togetherเนื้อเพลง+แปล Sandeul - The Road We Walk Together별이 부서지는 밤에
บยอลรี บูซอจีนึน บาเม
ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว

그림 같은 너와 나
คือริม กัททึน นอวา นา
เราทั้งคู่กลายเป็นภาพวาดภาพนึง

아직도 믿어지지 않나 봐
อาจิกโด มิดดอจีจี อันนา บวา
ถึงตอนนี้คุณจะยังไม่ค่อยเชื่อมันก็ตามเถอะ

우린 더 깊어질 거야
อูริน ดอ กิพพอจิล กอยา
แต่เราจะต้องกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

추억이 쌓일수록
ชูออกกี ซาฮิลซูรก
ในตอนที่ความทรงจำของเรามารวมกัน

서로에게 물들어 갈 거란 걸
ซอโรเอเก มุลดึลรอ กัล กอรัน กอล
หัวใจของผมก็จะได้เข้าไปในหัวใจของคุณ

저 먼 별을 따라
ชอ มอน บยอลรึล ตารา
ลองตามดาวดวงนั้นที่อยู่ข้างหน้าไปสิ

얼마나 멀리 왔을까
ออลมานา มอลรี วัซซึลกา
ตอนนี้เรามาไกลแค่ไหนแล้วนะ

마치 꿈을 꾼 듯해
มาชี กุมมึล กุน ดึซแฮ
เหมือนแค่ฝันไป

이대로 시간이 멈췄으면 해
อีแดโร ชีกันนี มอมชวอซซือมยอน แฮ
ผมอยากให้เวลามันหยุดลงตรงนี้จัง

가끔 걷는 이 길이 멀게 느껴질 때도
กากึม กอดนึน อี กิลรี มอลเก นือกยอจิล แตโด
แม้ว่าถนนสายนี้จะไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม

언제나 네 곁에 있을게
ออนเจนา นี กยอทเท อิซซึลเก
แต่ผมจะเป็นคนเดินข้างๆไปกับคุณเอง

뭐가 그렇게 좋을까
มวอกา คือรอคเค โชฮึลกา
ดีงามอะไรอย่างนี้

계속 웃음만 나와
กเยซก อุซซึมมัน นาวา
ในตอนที่เราได้หัวเราะไปด้วยกัน

내가 더 들뜨기는 한가 봐
แนกา ดอ ดึลตือกีนึน ฮันกา บวา
ผมตื่นเต้นมากจริงๆ มากกว่าคุณซะอีกนะ

너의 손을 꼭 잡고서
นอเอ ซนนึล กก ชับโกซอ
ผมจะจับมือของคุณไว้แน่นๆ

마음이 가는 대로
มาอึมมี กานึน แดโร
แล้วเดินไปตามหัวใจตัวเอง

자유롭게 발길이 닿는 대로
ชายูรบเก บัลกิลรี ดานึน แดโร
เราจะเดินไปอย่างอิสระด้วยกัน

저 먼 빛을 따라
ชอ มอน บิชชึล ตารา
ลองตามแสงสว่างนั่นไปสิ

얼마나 멀리 왔을까
ออลมานา มอลรี วัซซึลกา
ตอนนี้เรามาไกลแค่ไหนแล้วนะ

마치 꿈을 꾼 듯해
มาชี กุมมึล กุน ดึซแฮ
เหมือนแค่ฝันไป

이대로 시간이 멈췄으면 해
อีแดโร ชีกันนี มอมชวอซซือมยอน แฮ
ผมอยากให้เวลามันหยุดลงตรงนี้จัง

가끔 걷는 이 길이 멀게 느껴질 때도
กากึม กอดนึน อี กิลรี มอลเก นือกยอจิล แตโด
แม้ว่าถนนสายนี้จะไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม

언제나 네 곁에 있을게
ออนเจนา นี กยอทเท อิซซึลเก
แต่ผมจะเป็นคนเดินข้างๆไปกับคุณเอง

여기는 어디쯤일까
ยอกีนึน ออดีจึมมิลกา
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัน?

잠시 숨을 고르고
ชัมชี ซุมมึล โกรือโก
หลังจากที่ผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆ

불쑥 사랑한다 말해 줄 거야
บุลซุก ซารังฮันดา มัลแฮ จุล กอยา
แล้วบอกกับคุณไปว่า "รักนะครับ"

같이 걷는 이 길의 끝에
กัทที กอดนึน อี กิลเอ กึทเท
ตรงปลายเส้นทางของถนนที่เราเดินไปด้วยกันนี้

내가 서 있을게
แนกา ซอ อิซซึลเก
ผมก็จะอยู่ตรงนั้น

지금처럼 곁에 있을게
ชีกึมชอรอม กยอทเท อิซซึลเก
เหมือนกับที่ผมอยู่กับคุณตอนนี้

Hangul : klyrics
Trans&Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


12/14/2559

เนื้อเพลง+แปล Jessica - Celebrate


เนื้อเพลง+แปล Jessica - Celebrate
Spread the love
ฉันจะกระจายความรักออกไป

반짝이게
บันจักอีเก
แสงประกายวิบวับนี้

네게 보여 줄래
เนเก โบยอ จุลแร
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง

let’s have a good time
ไปทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีกันเถอะ

지금부터 더 신나게
ชีกึมบูทอ ดอ ชินนาเก
มาสนุกกันนะ ตั้งแต่ตอนนี้เลย

Celebrate your happiness
มาเฉลิมฉลองให้ความสุขของเธอกัน

Celebrate your happiness
ฉลองความสุขของเธอ

C’mon let’s take a ride
เข้ามาสิ เราไปขี่รถเล่นกัน

꼭 해 줄 말이 있어
กก แฮ จุล มัลรี อิซซอ
ฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอล่ะ

걱정 따윈 떨쳐 버리고
กอกจอง ตาวิน ตอลชยอ บอรีโก
ฉันอยากให้เธอยกเรื่องในใจอันหนักอึ้งนั้นออกไป

네 맘을 펼쳐봐
เน มัมมึล พยอลชยอบวา
แล้วเปิดเผยหัวใจของเธอออกมา

어제 생각은 마
ออเจ แซงกักกึน มา
ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของเมื่อวานหรอกนะ

이 밤을 느껴봐
อี บัมมึล นือกยอบวา
คิดถึงเรื่องคืนนี้ดีกว่านะ

I’ll show you how to rock baby

Ooh 노력 할 필요 없어
Ooh โนรยอก ฮัล พิลโย ออบซอ
เธอไม่จำเป็นต้องไปพยายามอะไรเลยนะ

그냥 그저 이대로
กือนยัง กือจอ อีแดโร
เป็นตัวของเธอเองนั่นแหละดีที่สุด

Enjoy yourself now
สบายๆเลย เป็นตัวเองเลยสิ ตอนนี้

let’s get down ooh

Spread the love
ฉันจะกระจายความรักออกไป

반짝이게
บันจักอีเก
แสงประกายวิบวับนี้

네게 보여 줄래
เนเก โบยอ จุลแร
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง

let’s have a good time
ไปทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีกันเถอะ

지금부터 더 신나게
ชีกึมบูทอ ดอ ชินนาเก
มาสนุกกันนะ ตั้งแต่ตอนนี้เลย

Celebrate your happiness
มาเฉลิมฉลองให้ความสุขของเธอกัน

Celebrate your happiness
ฉลองความสุขของเธอ

기다려 온 tonight
กีดารยอ อน tonight
ฉันรอคอยค่ำคืนนี้อย่างจดจ่อ

리듬에 몸을 맡겨 버리고
รีดึมเม มมมึล มัทกยอ บอรีโก
และปล่อยกายไปตามจังหวะเสียงเพลง

바로 이 느낌이야
บาโร อี นือกิมมียา
ปลดปล่อยความรู้สึกออกไป

Let the groove get into you

어제 생각은 마
ออเจ แซงกักกึน มา
ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของเมื่อวานหรอกนะ

이 밤을 느껴봐
อี บัมมึล นือกยอบวา
คิดถึงเรื่องคืนนี้ดีกว่านะ

I’ll show you how to rock baby

Ooh 노력 할 필요 없어
Ooh โนรยอก ฮัล พิลโย ออบซอ
เธอไม่จำเป็นต้องไปพยายามอะไรเลยนะ

그냥 그저 이대로
กือนยัง กือจอ อีแดโร
เป็นตัวของเธอเองนั่นแหละดีที่สุด

Enjoy yourself now
สบายๆเลย เป็นตัวเองเลยสิ ตอนนี้

let’s get down ooh

Spread the love
ฉันจะกระจายความรักออกไป

반짝이게
บันจักอีเก
แสงประกายวิบวับนี้

네게 보여 줄래
เนเก โบยอ จุลแร
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง

let’s have a good time
ไปทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีกันเถอะ

지금부터 더 신나게
ชีกึมบูทอ ดอ ชินนาเก
มาสนุกกันนะ ตั้งแต่ตอนนี้เลย

Celebrate your happiness
มาเฉลิมฉลองให้ความสุขของเธอกัน

Celebrate your happiness
ฉลองความสุขของเธอ

Sit back enjoy the ride

맘 가는 대로 하면 돼
มัม กานึน แดโร ฮามยอน ดแว
ลองเชื่อหัวใจตัวเองดูสักครั้ง

이젠 네 시간이야
อีเจน เน ชีกันนียา
นี่คือเวลาของเธอ

Let love grow and last forever
ให้ความรักได้เติบโตและคงอยู่ตลอดไป

Spread the love
ฉันจะกระจายความรักออกไป

반짝이게
บันจักอีเก
แสงประกายวิบวับนี้

네게 보여 줄래
เนเก โบยอ จุลแร
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเอง

let’s have a good time
ไปทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีกันเถอะ

지금부터 더 신나게
ชีกึมบูทอ ดอ ชินนาเก
มาสนุกกันนะ ตั้งแต่ตอนนี้เลย

Celebrate your happiness
มาเฉลิมฉลองให้ความสุขของเธอกัน

Celebrate your happiness
ฉลองความสุขของเธอ

I'll show you how to have a good time
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นเองว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ไดีได้ยังไง

Celebrate your happiness
ฉลองความสุขของเธอ

I want you to shine let's have a good time yeah
ฉันต้องการความสดใสของคุณนะ ไปสร้างช่วงเวลาดีๆกันเถอะ

have a good time
มีเวลาดีๆ

Han : jklyrics
Trans & Lyrics : xxx monster


Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม

12/11/2559

เนื้อเพลง+แปล Jessica - Dancing On The Moonเนื้อเพลง+แปล Jessica - Dancing On The Moon달빛이 밝은 창가에
ดัลบิชชี บัลกึน ชังกาเอ
แสงของพระจันทร์ส่องกระทบมายังบานหน้าต่าง

한참을 바라보다
ฮันชัมมึล บาราโบดา
ฉันนั่งมองมันอยู่ซักพัก

저기 멀리 어딘가 쯤에
ชอกี มอลรี ออดินกา จึมเม
ณ ที่ไหนสักที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป

I’m still thinking of you
ฉันเองก็ยังคิดถึงเธออยู่

Smile on your face
รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอ

설레이게 해
ซอลเรอีเก แฮ
ทำให้ใจฉันหวั่นไหว

별들과 헤엄치는 것 같아
บยอลดึลกวา เฮออมชีนึน กอซ กัททา
เหมือนกับว่าฉันกำลังแหวกว่ายไปพร้อมๆกับดาวบนฟ้า

My heart begins to race
หัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นมา

쉼 없이 뛰고있어
ซวิม ออบชี ดเวโกอิซซอ
มันไม่ยอมหยุดลงเลย

이젠 알잖아
อีเจน อัลจันฮา
ในตอนนี้ฉันเองก็เพิ่งจะรู้

We know just what to say
เราต่างรู้ว่ากำลังจะพูดอะไร

저 하늘 향해서
ชอ ฮานึล ฮยังแฮซอ
ฉันค่อยๆเอื้อมมือออกไป

조심스레 손 뻗으면
โชซิมซือเร ซน ปอดดือมยอน
ออกไปแตะท้องฟ้านั่นสักครั้ง

꼭 닿을 것만 같아
กก ดาฮึล กอซมัน กัททา
ฉันสัมผัสมันได้นะ

I’m starting to move
เริ่มเคลื่อนไหวทีละนิด

you started me yea
แล้วเธอก็เริ่มไปพร้อมๆกับฉัน

Let’s take a chance baby
ลองเสี่ยงกันดูไหมล่ะ

We could be dancing on the moon
แล้วเราจะได้ไปเต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์นั่น

이 빛에 몸을 맡겨 baby
อี บิชเช มมมึล มัทกยอ baby
ปล่อยกายไปกับแสงจันทร์เลยสิ

Like we’re dancing
เหมือนกับว่าเรากำลังเต้นรำ

on dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์ดวงนั้น

It feels like there’s no gravity
มันให้ความรู้สึกเหมือนไมีมีแรงโน้มถ่วง

너와 함께할 땐
นอวา ฮัมเกฮัล แตน
เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน

넌 저 우주 밖에서 온 걸까?
นอน ชอ อูจู บักเกซอ อน กอลกา?
เธอมาจากต่างดาวหรือไงนะ?

Way past the moon
พระจันทร์ที่กำลังลอยผ่านมา

Smile on your face
ก็เหมือนกับรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอ

설레이게 해
ซอลเรอีเก แฮ
ทำให้ใจฉันหวั่นไหว

별들과 헤엄치는 것 같아
บยอลดึลกวา เฮออมชีนึน กอซ กัททา
เหมือนกับว่าฉันกำลังแหวกว่ายไปพร้อมๆกับดาวบนฟ้า

My heart begins to race
หัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นมา

쉼 없이 뛰고있어
ซวิม ออบชี ดเวโกอิซซอ
มันไม่ยอมหยุดลงเลย

이젠 알잖아
อีเจน อัลจันฮา
ในตอนนี้ฉันเองก็เพิ่งจะรู้

We know just what to say
เราต่างรู้ว่ากำลังจะพูดอะไร

저 하늘 향해서
ชอ ฮานึล ฮยังแฮซอ
ฉันค่อยๆเอื้อมมือออกไป

조심스레 손 뻗으면
โชซิมซือเร ซน ปอดดือมยอน
ออกไปแตะท้องฟ้านั่นสักครั้ง

꼭 닿을 것만 같아
กก ดาฮึล กอซมัน กัททา
ฉันสัมผัสมันได้นะ

I’m starting to move
เริ่มเคลื่อนไหวทีละนิด

you started me yea
แล้วเธอก็เริ่มไปพร้อมๆกับฉัน

Let’s take a chance baby
ลองเสี่ยงกันดูไหมล่ะ

We could be dancing on the moon
แล้วเราจะได้ไปเต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์นั่น

이 빛에 몸을 맡겨 baby
อี บิชเช มมมึล มัทกยอ baby
ปล่อยกายไปกับแสงจันทร์เลยสิ

Like we’re dancing
เหมือนกับว่าเรากำลังเต้นรำ

on dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์ดวงนั้น

Let’s make a wish on a shooting star, a shooting star
เรามาขอพรกับดาวตกกันเถอะ ดาวตกดวงนั้น

내 손을 잡아
แน ซนนึล ชับบา
จับมือฉันไว้นะ

날아가자 그 곳으로
นัลรากาจา กือ กซซือโร
แล้วโบยบินไปที่นั่น

Where stars are born
ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของดวงดาว

We’ll be dancing on the moon
เรากำลังเต้นรำ บนพระจันทร์ดวงนั้น

Dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันกับฉันไง บนพระจันทร์ดวงนี้

Dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์ดวงนั้น

Dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันกับฉันไง บนพระจันทร์ดวงนี้

Dancing on the moon
บนพระจันทร์ที่เราได้เต้นรำไปด้วยกัน

저 하늘 향해서
ชอ ฮานึล ฮยังแฮซอ
ฉันค่อยๆเอื้อมมือออกไป

조심스레 손 뻗으면
โชซิมซือเร ซน ปอดดือมยอน
ออกไปแตะท้องฟ้านั่นสักครั้ง

꼭 닿을 것만 같아
กก ดาฮึล กอซมัน กัททา
ฉันสัมผัสมันได้นะ

I’m starting to move
เริ่มเคลื่อนไหวทีละนิด

you started me yea
แล้วเธอก็เริ่มไปพร้อมๆกับฉัน

Let’s take a chance baby
ลองเสี่ยงกันดูไหมล่ะ

We could be dancing on the moon
แล้วเราจะได้ไปเต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์นั่น

이 빛에 몸을 맡겨 baby
อี บิชเช มมมึล มัทกยอ baby
ปล่อยกายไปกับแสงจันทร์เลยสิ

Like we’re dancing
เหมือนกับว่าเรากำลังเต้นรำ

on dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์ดวงนั้น

Let’s take a chance baby
ลองเสี่ยงกันดูไหมล่ะ

We could be dancing on the moon
แล้วเราจะได้ไปเต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์นั่น

이 빛에 몸을 맡겨 baby
อี บิชเช มมมึล มัทกยอ baby
ปล่อยกายไปกับแสงจันทร์เลยสิ

Like we’re dancing
เหมือนกับว่าเรากำลังเต้นรำ

on dancing on the moon
เต้นรำด้วยกันบนพระจันทร์ดวงนั้น

Han : ilyricsbuzz
Trans&lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม