เนื้อเพลง+แปล Twice - Sleep Tight, Good Night

  • Share

เนื้อเพลง+แปล Twice - Turtle

  • Share

เนื้อเพลง+แปล Kangta X Wendy X Seulgi - Doll (인형) [SM Station 2]

  • Share

เนื้อเพลง+แปล Twice - Look At Me

  • Share

เนื้อเพลง+แปล Twice - Missing You

  • Share