เนื้อเพลง+แปล In The Illusion - Basick & INKII (OST. W TWO WORLDS)เนื้อเพลง+แปล In The Illusion - Basick & INKII (OST. W TWO WORLDS)

내가 빠져버린 존재가 진정 너이긴 한 건지
แน กา ปา จยอ บอ ริน ชน แจ กา ชิน จอง นอ อี กิน ฮัน กอน จี
คนที่ผมชอบ คือเธอจริงๆใช่ไหม?

너를 원하는 내 모습이
นอ รึล วอน ฮา นึน แน โม ซือ บี
ตัวผมที่ต้องการเธอ

진짜 나인 건지
ชิน จา นา อิน กอน จี
นี่คือผมจริงๆเหรอเนี่ย?

둘이 같이 손을 잡고 있는 이 순간에도
ทู รี กา ชี โซ นึล จับ โก อิท นึน อี ซุน กา เน โด
ถึงตอนนี้เราจะเดินจับมือกัน

우릴 따뜻하게 감쌀
อู ริล ตา ตือ ทา เก กัม ซัล
แต่ผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่มั่นใจ

맘의 안도감 따윈 없지
มา เม อัน โด กัม ตา วอน ออบ จี
และยังไม่รู้สึกถึงความอบอุ่น อย่างที่ควรเป็น

타는듯한 뜨거움은 연기만을 남기고
ทา นึน ดือ ทัน ตือ กอ อู มึน ยอน กี มา นึล นัม กี โก
บางทีความอบอุ่นอาจจะอยู่หลังควัน

연기는 또 힘없이 날아올라
ยอน กี นึน โต ฮี มอบ ชี นา รา อล รา
ควันพวกนั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ โดยที่ไม่ต้องมีความแข็งแกร่งใดๆ

붕 뜬 가슴을 삼키고
พุง ดึน กา ซือ มึล ซัม คี โก
ยิ่งพยายามผลัก

누르려 하면 할수록
นู รือ รยอ ฮา มยอน ฮัล ซู รก
ก็ยิ่งรัดคอเอาไว้แน่น

목은 올가미에 감기고
โม กึน ฮล กา มี เอ กัม กี โก
ผมไม่เห็นปลายทางเลย

끝이 안 보여도 발걸음은 네게로 향하지 또
กือ ชี อัน โบ ยอ โด บัล กอ รือ มึน เน เก โร ฮยัง ฮา จี โต
แต่เท้าของผมกลับยังคงเดินไปหาเธออยู่แบบนั้น

날 덮은 너 한 꺼풀 더
 นัล ทอ พึน นอ ฮัน กอ พุล ดอ
เธอได้ปกคลุมผมเอาไว้อีกชั้นนึง

널 알아갈수록 거세져 폭풍도
นอล อา รา กัล ซู รก กอ เซ จยอ พก พุง โด
ผมถึงได้รับรู้ ว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นเพราะพายุที่โหมกระหน่ำ

가끔 세상을 향해
คา กึม เซ ซา งึล ฮยัง แฮ
ถึงจะไม่เหลืออะไร

외쳤던 허풍도
เว ชยอท ตอน ฮอ พุง โด
แต่ก็ดีใจที่อย่างน้อยได้ตะโกนออกไป

목표가 너라면
มก พโย กา นอ รา มยอน
หากเป้าหมายนั่นเป็นเธอ

그건 더이상 허풍이 아냐
คือ กิน ดอ อี ซัง ฮอ พู งี อา นยา
มันก็คงไม่ใช่สิ่งว่างเปล่าอีกต่อไป

근데 넌 잡을 수가 없어
คึน เด นอน ชา บึล ซู กา ออบ ซอ
ถึงผมจะคว้าตัวเธอไว้ไม่ได้

아무리 비워내도
อา มู รี พี วอ แน โด
และถึงผมจะต้องว่างเปล่าอีกแค่ไหน

널 담을 수가 없어
นอล ทา มึล ซู กา ออบ ซอ
ผมก็ไม่สามารถเติมเต็มให้เธอได้อีกแล้ว

내가 바라는 건 한 가지야
แน กา พา รา นึน กอน ฮัน กา จี ยา
มีเพียงสิ่งเดียวที่ผมยังเฝ้าภาวนา

네가 환상이 아니었음
นี กา ฮวัน ซา งี อา นี ออ ซึม
คือการที่เธอจะไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการของผม

아니 환상이라면
อา นี ฮวัน ซา งี รา มยอน
แต่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่นั้น

나 또한 마찬가지야
นา โต ฮัน มา ชัน กา จี ยา
เธอก็จะยังเป็นเหมือนเดิมเสมอสำหรับผม

독한 향수야 넌
โท คัน ฮยัง ซู ยา นอน
เธอเป็นดั่งน้ำหอมที่แสนวิเศษ

내 삶을 덮어버렸어
แน ซัล มึล ดอ พอ บอ รยอ ซอ
เธอได้เข้ามาโอบล้อมชีวิตของฉันไว้

네 향기가 날 움직여 잡힐 듯 안 잡히는 널
นี ฮยัง กี กา นัล อุม จี กยอ ชา พิล ดึท อัน จา พี นึน นอล
กลิ่นหอมๆของเธอคอยผลักฉัน ยิ่งเราอยู่ใกล้กันก็เหมือนยิ่งห่างไกล

사랑하는 널 가져버렸어
ซา รัง ฮา นึน นอล คา จยอ บอ รยอ ซอ
ฉันรักเธอนะ และจะมีเพียงแค่เธอเท่านั้น

이제 와서 멈추는 건 불가능하지
อี เจ วา ซอ มอม ชู นึน กอน พุล กา นึง ฮา จี
ผมหยุดตัวเองไม่ได้หรอกนะตอนนี้

너와 다시 멀어지는 이 순간은 마치
นอ วา ดา ชี มอ รอ จี นึน อี ซุน กา นึน มา ชี
ถึงจะต้องจากเธอไปแสนไกลอีกครั้ง

상상할 수 있는 무엇보다 더 잔인하지
ซัง ซัง ฮัล ซู อิท นึน มู ออท โบ ตา ดอ ชา อิน ฮา จี
มันมีมากยิ่งกว่าที่จะจินตนาการได้

언젠간 들어야 할 작별의 잔은 아직 들 수가 없어
ออน เจน กัน ดือ รอ ยา ฮัล ชัก บยอ เร ชา นึน อา จิกทึล ซู กา ออบ ซอ
ผมอยากจะชูแก้วนั่นขึ้นมาแล้วปล่อยให้วันๆนึงลอยผ่านไป แต่ก็ทำไม่ได้

난 아직 울 수가 없어
นัน อา จิก อุล ซู กา ออบ ซอ
ผมไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้

우리 둘의 퍼즐을 아직 완성한 적이 없어서
อู รี ดู เร พอ จือ รึล อา จิก วัน ซอง ฮัน จอ กี ออบ ซอ ซอ
เพราะผมยังต่อจิ๊กซอว์ของเราไม่สำเร็จ

차라리 내가
ชา รา รี แน กา
เพียงแค่นั้น..

괴물이 돼 모든 걸
คเว มู รี ดแว โม ดึน กอล
ผมอาจจะเป็นเพียงสัตว์ประหลาด

집어삼킬 수만 있다면
ชี บอ ซัม คิล ซู มัน อิท ตา มยอน
ที่คอยกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้า

제발 그럴 수만 있다면
เช บัล คือ รอล ซู มัน อิท ตา มยอน
แต่ยังไงแล้ว ผมก็ต้องทำ

잡히지 않는 너
ชา พี จี อา นึน นอ
ผมคว้าตัวเธอเอาไว้ไม่ได้

아니 어쩌면 벌써 널 가졌지
อา นี ออ จอ มยอน พอล ซอ นอล กา จยอท จี
บางทีผมอาจจะแค่ต้องการเธอมาอยู่ข้างๆแค่นั้น

난 널 분명히 보고
นัน นอล พุน มยอง ฮี โพ โก
ทุกอย่างมันก็เห็นชัดอยู่แล้ว

느끼고 만졌지 내게 스며든 너로 인해
นือ กี โก มัน จยอท จี แน เก ซือ มยอ ดึน นอ โร อิน แฮ
ผมรู้สึกได้เลย ตอนที่ผมได้สัมผัสเธอและเธอได้ผ่านเข้ามาในตัวผม

난 발끝부터 머리까지 잠겼지
นัน พัล กึท บู ทอ มอ รี กา จี ชัม กยอท จี
ร่างกายของผมมันหยุดนิ่งตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า

사실 힘들어 이젠 숨쉬기조차
ซา ชิล ฮิม ดือ รอ อี เจน ซุม ชวี กา โจ ชา
มันยากเกินไปแม้แต่จะหายใจ

근데 네가 없으면 못 해
คึน เด นี กา ออบ ซือ มยอน โม แท
ผมอยู่ไม่ได้หากไม่มีเธอ

그 힘든 것조차
คือ ฮิม ดึน กอท โจ ชา
ถึงจะต้องต่อสู้อีกกี่ครั้ง

이게 꿈이든 현실이든
อี เก กู มี ดึน ฮยอน ชี รี ดึน
ไม่ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความจริงหรือความฝัน

더이상 상관없어
ดอ อี ซัง ซัง กวา นอบ ซอ
ผมก็จะไม่ใส่ใจแล้ว

어디든 너와 함께
ออ ดี ดึน นอ วา ฮัม เก
ทุกๆที่ที่เราได้เดินไปด้วยกัน

다 필요 없어 너밖에
ทา พี รโย ออบ ซอ นอ บา เก
ผมไม่ต้องการอะไรนอกจากเธอ

독한 향수야 넌
โท คัน ฮยัง ซู ยา นอน
เธอเป็นดั่งน้ำหอมที่แสนวิเศษ

내 삶을 덮어버렸어
แน ซัล มึล ดอ พอ บอ รยอ ซอ
เธอได้เข้ามาโอบล้อมชีวิตของฉันไว้

네 향기가 날 움직여 잡힐 듯 안 잡히는 널
นี ฮยัง กี กา นัล อุม จี กยอ ชา พิล ดึท อัน จา พี นึน นอล
กลิ่นหอมๆของเธอคอยผลักฉัน ยิ่งเราอยู่ใกล้กันก็เหมือนยิ่งห่างไกล

사랑하는 널 가져버렸어
ซา รัง ฮา นึน นอล คา จยอ บอ รยอ ซอ
ฉันรักเธอนะ และจะมีเพียงแค่เธอเท่านั้น

상상이 널 만들고
ซัง ซัง อี นอล มัน ดือ โก
หากเราลองจินตนาการ

널 보면 또 상상해
นอล โบ มยอน โต ซัง ซัง แฮ
ฉันอาจจะได้เห็นเธออีกครั้ง

끝을 알 수 없는 이 길엔
กือ ทึล อัล ซู ออม นึน อี กิล เอน
บนทางที่ไร้ขอบเขตนี้

같은 꿈을 꾸는데
กา ทึน กู มึล กู นึน เด
ความฝันของเราคือสิ่งเดียวกัน

왜 함께할 순 없는지
แว ฮัม เก อัล ซุน ออม นึน จี
แต่ทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้?

언제쯤 같을 수 있을까
ออน เจ จึม กา ทึน ซู อี ซึล กา
ถึงมันจะเหมือนหรือไม่ก็ตาม

짙은 와인처럼
ชี ทึน วา อิน ชอ รอม
เหมือนกับไวน์

더 붉게 물들어가도
ดอ พุล เก มุล ดือ รอ กา โด
ถึงมันจะได้รับเพียงสีแดง

결국엔 첫 page로
คยอล กู เกน ชอท page โร
แต่สุดท้ายมันจะกลับไปเป็นสีเดิม

마셔도 취하질 않아
มา ชยอ โด ชวี ฮา จิล อา นา
ถึงฉันจะดื่มมัน แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเมาหรอกนะ

사랑하는 널 삼켜버렸어
ซา รัง ฮา นึน นอล ซัม คยอ บอ รยอ ซอ
ฉันจะรักเพียงเธอ และยอมรับในอย่างที่เธอเป็น

Lyrics : PK Sunfany
Trans : xxx monster

เนื้อเพลงอื่นในอัลบั้ม
○ In The Illusion
○ Without You
○ Remember
○ My Heart
○ Where Are U

♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡

IG : kpopmelodyeditsong
Youtube : xxx monsterYou Might Also Like

0 ความคิดเห็น