เนื้อเพลง+แปล BSS (Seventeen) - Just Do It


เนื้อเพลง+แปล BSS (Seventeen) - Just Do ItLadies and gentlemen

They call us 부 석 순
They call us บู ซอก ซุน

Let’s go

뭘 좀 아는 놈들이 뭘 좀 알려주려 해
มวอล ชม อานึน นมดือรี มวอล ชม อัลรยอจูรยอ แฮ
ผู้รู้ในบางสิ่งบางอย่าง อยากจะสอนบางอย่างให้คุณได้รู้

이게 뭔가 싶을 걸
อีเก มวอนกา ชีพึล กอล
นั่นแหละสิ่งที่อยากจะทำ

UEUEO

근심걱정 가득 찬
คึนชิมกอกจอง กาดึก ชัน
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวล

세상살이 걷어차 걷어차
เซซังซารี กอดอชา กอดอชา
บนโลกใบนี้ เตะมันออกไป

걷어차 차 차 차
กอดอชา ชา ชา ชา
เตะมันไป

내 스타일로
แน ซือทาอิลโร
สไตล์ของผมน่ะ

날 Follow
นัล Follow
ตามผมมาสิ

거기 두 줄로 갈러
กอกี ดู ชุลโร กัลรอ
แยกมันออกเป็นสองทาง

너희 마음 다 알아
นอฮี มาอึม ดา อารา
ผมรู้ความคิดของคุณหมดแหละ

손을 뻗어서 Hello
โซนึล ปอดอซอ Hello
ยกมือทักทาย Hello

하기 힘든 건 내일 해
ฮากี ฮิมดึน กอน แนอิล แฮ
เรื่องของวันพรุ่งนี้มันก็จะยากหน่อยนะ

그냥 해 달라 해 다음에 하면 돼 ho
คือนยัง แฮ ดัลรา แฮ ดาอือเม ฮามยอน ดแว ho
ก็แค่ขอให้ทำมันอีกในครั้งต่อไป

한번 사는 인생 멋지게 살자 응 응
ฮันบอน ซานึน อินแซง มอซจีเก ซัลจา อึง อึง
ชีวิตน่ะมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทำมันให้ดีที่สุดก็พอ

거리를 거니는 사람들 속에 너를 숨기지마
กอรีรึล กอนีนึน ซารัมดึล โซเก นอรึล ซุมกีจีมา
ไม่ต้องปิดบังตัวตนของคุณ จากเหล่าผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนน

이제 어떻게 해야 하는지
อีเจ ออตอคเค แฮยา ฮานึนจี
ตอนนี้จะทำยังไงดี

눈 똑바로 뜨고 우릴 지켜보면 돼
นุน ตกพาโร ตือโก อูริล ชีคยอโบมยอน ดแว
เปิดตาให้กว้างแล้วมองมาที่พวกเรา ว่าตอนนี้พวกเราเป็นยังไง

한다면 하는 놈 그게 나
ฮันดามยอน ฮานึน นม คือเก นา
ผมจะทำอะไรก็ตามที่ผมอยากจะทำ นั่นแหละผม

싫은 건 싫다고 말할 줄도
ชิลรึน กอน ชิลดาโก มัลฮัล ชุลโด
ที่บอกว่าไม่เอาอย่างนั้น ไม่ชอบอย่างนี้

알아야지 네 맘대로
อารายาจี นี มัมเดโร
เมื่อรู้ทางเลือกในใจแล้ว

하고 싶은 건 거침없이 다 해
ฮาโก ชีพึน กอน กอชิมออบชี ดา แฮ
ทำมันไปเลยตามที่คุณต้องการ อย่าไปลังเล

거침없이 난 걸어가지 yeah
กอชิมออบชี นัน กอรอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะก้าวเดินไป

거침없이 난 달려가지 yeah
กอชิมออบชี นัน ดัลรยอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะวิ่งออกไป

거침없이 난 날아가지 yeah 
กอชิมออบชี นัน นารากาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะโบยบินไป

거침없이 더 거침없이 yeah
กอชิมออบชี ดอ กอชิมออบชี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ อย่าไปลังเล

자자자 2절은 더 빡세게 간다
จาจาจา ทูจอรึน ดอ ปักเซเก กันดา
เอ้าๆๆ คำกล่าวที่2สินะ ทำงานกันให้หนักขึ้นเถอะ

난 빽도 없이 직진
นัน แปกโด ออบชี ชิกจิน
ผมจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับ

후라이드 양념 치킨
ฮูราอีดือ ยังนยอม ชีคิน
ไก่ทอดปรุงรส

고민고민 하지 않지
โกมินโกมิน ฮาจี อันจี
ก็ไม่ได้คิดมากเลยที่จะเลือก

우유부단하지 않지 ho
อูยูบูดันฮาจี อันจี ho
ผมไม่มีความลังเลเลยล่ะ

전국각지에서 모인
ชอนกุกกักจีเอซอ โมอิน
ไปทั่วประเทศ

놈들이 또 세상 흔드는 중임 ho ho
นมดือรี โต เซซัง ฮึนดือนึน ชุงอิม ho ho
และมาเขย่าโลกไปด้วยกันอีกครั้ง

우리의 재능을 기부 기부 기부 ho
อูรีเอ แชนึงงึล กีบู กีบู กีบู ho
พรสวรรค์ขอพวกเราน่ะ ผมจะเอาให้

막힘없이 나는 go
มักฮิมออบชี นานึน go
ไม่มีอะไรมาขวางกั้น ผมจะไป

굳이 설명 안 해도
กูดี ซอลมยอง อัน แฮโด
ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ

뭐든지 내 맘대로 ooh ooh yeah
มวอดึนจี แน มัมแดโร ooh ooh yeah
ทำอะไรก็ได้ ตามใจตัวเอง

난 거침없이 걸어가지
นัน กอชิมออบชี กอรอกาจี
ผมไม่ลังเลเลยนะ ก้าวเดินไป

거침없이 달려가지
กอชิมออบชี ดัลรยอกาจี
ไม่ลังเลเลย วิ่งออกไป

거침없이 날아가지
กอชิมออบชี นารากาจี
ไม่ลังเลเลย โบยบินไป

Get it get it get it ho

거리를 거니는 사람들 속에 너를 숨기지마
กอรีรึล กอนีนึน ซารัมดึล โซเก นอรึล ซุมกีจีมา
ไม่ต้องปิดบังตัวตนของคุณ จากเหล่าผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนน

이제 어떻게 해야 하는지
อีเจ ออตอคเค แฮยา ฮานึนจี
ตอนนี้จะทำยังไงดี

눈 똑바로 뜨고 우릴 지켜보면 돼
นุน ตกพาโร ตือโก อูริล ชีคยอโบมยอน ดแว
เปิดตาให้กว้างแล้วมองมาที่พวกเรา ว่าตอนนี้พวกเราเป็นยังไง

한다면 하는 놈 그게 나
ฮันดามยอน ฮานึน นม คือเก นา
ผมจะทำอะไรก็ตามที่ผมอยากจะทำ นั่นแหละผม

싫은 건 싫다고 말할 줄도
ชิลรึน กอน ชิลดาโก มัลฮัล ชุลโด
ที่บอกว่าไม่เอาอย่างนั้น ไม่ชอบอย่างนี้

알아야지 네 맘대로
อารายาจี นี มัมเดโร
เมื่อรู้ทางเลือกในใจแล้ว

하고 싶은 건 거침없이 다 해
ฮาโก ชีพึน กอน กอชิมออบชี ดา แฮ
ทำมันไปเลยตามที่คุณต้องการ อย่าไปลังเล

거침없이 난 걸어가지 yeah
กอชิมออบชี นัน กอรอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะก้าวเดินไป

거침없이 난 달려가지 yeah
กอชิมออบชี นัน ดัลรยอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะวิ่งออกไป

거침없이 난 날아가지 yeah 
กอชิมออบชี นัน นารากาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะโบยบินไป

거침없이 더 거침없이 yeah
กอชิมออบชี ดอ กอชิมออบชี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ อย่าไปลังเล

고개를 들어봐 하늘은 파란데
โกแกรึล ดือรอบวา ฮานือรึน พารันเด
มองไปบนท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้านั่นสิ

맘을 내려놔 좀 더 비워봐
มามึล แนรยอนวา ชม ดอ บีวอบวา
ลองปล่อยวางและผ่อนคลายดู

세상을 크게 봐
เซซังงึล คือเก บวา
มองไปที่โลกใบใหญ่นั่นสิ

거침없이 걸어가지
กอชิมออบชี กอรอกาจี
ไม่ลังเลเลยนะ ก้าวเดินไป

거침없이 걸어가지
กอชิมออบชี กอรอกาจี
ไม่ลังเลเลยนะ ก้าวเดินไป

거침없이 걸어가지
กอชิมออบชี กอรอกาจี
ไม่ลังเลเลยนะ ก้าวเดินไป

거침없이 걸어가지
กอชิมออบชี กอรอกาจี
ไม่ลังเลเลยนะ ก้าวเดินไป

뭐해 안 하고
มวอแฮ อัน ฮาโก
มัวทำอะไรอยู่ล่ะ? เอาเลยสิ

한다면 하는 놈 그게 나
ฮันดามยอน ฮานึน นม คือเก นา
ผมจะทำอะไรก็ตามที่ผมอยากจะทำ นั่นแหละผม

싫은 건 싫다고 말할 줄도
ชิลรึน กอน ชิลดาโก มัลฮัล ชุลโด
ที่บอกว่าไม่เอาอย่างนั้น ไม่ชอบอย่างนี้

알아야지 네 맘대로
อารายาจี นี มัมเดโร
เมื่อรู้ทางเลือกในใจแล้ว

하고 싶은 건 거침없이 다 해
ฮาโก ชีพึน กอน กอชิมออบชี ดา แฮ
ทำมันไปเลยตามที่คุณต้องการ อย่าไปลังเล

거침없이 난 걸어가지 yeah
กอชิมออบชี นัน กอรอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะก้าวเดินไป

거침없이 난 달려가지 yeah
กอชิมออบชี นัน ดัลรยอกาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะวิ่งออกไป

거침없이 난 날아가지 yeah 
กอชิมออบชี นัน นารากาจี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ ผมจะโบยบินไป

거침없이 더 거침없이 yeah
กอชิมออบชี ดอ กอชิมออบชี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ อย่าไปลังเล

거침없이
กอชิมออบชี
ไม่มีความลังเล

거침없이
กอชิมออบชี
ไม่มีความลังเล

거침없이
กอชิมออบชี
ไม่มีความลังเล

거침없이 더 거침없이 yeah
กอชิมออบชี ดอ กอชิมออบชี yeah
ไม่มีความลังเลใดๆ อย่าไปลังเล

---------Credit---------
Han : Klyrics
Trans : BABYNABI THSUB
TH Lyrics : xxx monster


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น