เนื้อเพลง+แปล Astro - Real Love


เนื้อเพลง+แปล Astro - Real LoveNa na na na na na

Na na na na na na na

‘안녕’ 네 목소리에
อันนยอง นี มกโซรีเอ
เสียงของคุณที่ทักทายว่า สวัสดีนะ

분명해져 내 존재
บุนมยองแฮจยอ แน ชนแจ
ตัวตนของผมมันค่อยๆชัดเจนขึ้น

참 신기한 일이야
ชัม ชินกีฮัน อีรียา
ช่างเป็นเรื่องที่วิเศษจริงๆ

내 이름 불러준 그 순간에 온 세상이
แน อีรึม บุลรอจุน คือ ซุนกาเน อน เซซังงี
ในตอนนั้นที่คุณเรียกชื่อของผม โลกทั้งใบ

멈춘 것 같을 때
มอมชุน กอซ กาทึล แต
ก็เหมือนหยุดหมุนลง

그래 이건 love
คือแร อีกอน love
นี่แหละคือความรัก

꿈을 꾸지 않아도
กุมมึล กูจี อันนาโด
แม้ว่ามันจะไม่ใช่ความฝัน

지금 내 앞에 네가 서 있잖니
ชีกึม แน อาเพ นีกา ซอ อิซจันนี
ในตอนนี้ก็มีคุณมานั่งอยู่ต่อหน้าผมแล้ว

내가 그린 대로 점점 완성되는
แนกา คือริน แดโร ชอมจอม วันซองดเวนึน
ผมค่อยๆประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา

너는 내가 꿈꿔왔던 여주인공
นอนึน แนกา กุมกวอวัซดอน ยอจูอินกง
คุณเข้ามาในความฝันของผม

그게 바로 너 너 너희 인걸
คือเก พาโร นอ นอ นอเฮ อินกอล
นางเอกนั่นก็คือพวกคุณ เป็นพวกคุณนั่นแหละ

This is real love
นี่คือรักที่แท้จริง

평범한 내가 특별해질 때
พยองบอมมัน แนกา ทึกบยอลแฮจิล แต
เมื่อผมกลายเป็นคนพิเศษ จากคนธรรมดา

This is real love
นี่มันคือรักแท้

특별한 모든 게 익숙해질 때
ทึกบยอลรัน โมดึน เก อินซุกแคจิล แต
เมื่อความคุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่พิเศษไปซะทุกอย่าง

내가 알던 세상 그게 다가 아니란 걸
แนกา อัลดอน เซซัง คือเก ดากา อานีรัน กอล
โลกที่ผมได้รู้จัก มันกลับไม่ใช่ไปซะทั้งหมด

알게 됐을 때
อัลเก ดแวซซึล แต
ตอนนี้ผมได้รู้แล้ว

그래 이건 love (woo love)
คือแร อีกอน love (woo love)
นี่แหละคือความรัก

This is real love (woo babe)
ที่รัก นี่ล่ะคือรักแท้

널 몰랐던 나 무수한 낮과 밤 왠지
นอล มลรัซดอน นา มูซูฮัน นัจกวา บัม แวนจี
คุณไม่รู้หรอก เหตุใดทั้งกลางวันและกลางคืนผมเป็นแบบนี้นับไม่ถ้วน

아득해질 때
อาดึกแคจิล แต
เมื่อห่างไกลกัน

그래 이건 love
คือแร อีกอน love
นี่แหละคือความรัก

혼자 하던 모든 것들이 나 홀로 거뜬히
ฮนจา ฮาดอน โมดึน กอซดือรี นา ฮลโร กอตึนนี
ทุกๆสิ่งที่ผมทำอยู่คนเดียว ผมทำคนเดียวอย่างง่ายดาย

이겨낼 수 있다고 생각했어 너를 겪으니
อีกยอแนล ซู อิซดาโก แซงกักแคซซอ นอรึล กยอกือนี
ด้วยความศรัทธาของคุณ ผมคิดแล้วว่าจะสามารถเอาชนะมันได้

영화를 보더라도 한강을 걷더라도
ยองฮวารึล โบดอราโด ฮันกังงึล กอดดอราโด
แม้ว่าผมจะดูหนังอยู่ หรือกำลังเดินอยู่ที่แม่น้ำฮัน

가사를 쓰더라도 네 생각이 나더라고
กาซารึล ซือดอราโด นี แซงกากี นาดอราโก
แม้กระทั่งเขียนเนื้อเพลงอยู่นั้น มันก็ยิ่งคิดถึงคุณ

어느 샌가 내 안의 버팀목 돼버렸고
ออนือ แซนกา แน อันเน บอทิมมก ดเวบอรยอซโก
คุณได้กลายมาเป็นคนที่คอยประคับประคองผมโดยไม่รู้ตัว

네가 없음 불안해 안식처 돼버렸어
นีกา ออบซึม บูรันแน อันชิกชอ ดแวบอรยอซซอ
คุณกลายเป็นที่พักผ่อน พอไม่มีคุณผมก็กังวล

고마워 난 너 때문에 안 지쳐
โคมาวอ นัน นอ แตมุนเน อัน ชีชยอ
ขอบใจนะ เป็นเพราะคุณผมถึงไม่เหนื่อยเลย

고마워 난 너 때문에 안 지쳐
โคมาวอ นัน นอ แตมุนเน อัน ชีชยอ
ขอบใจนะ เป็นเพราะคุณผมถึงไม่เหนื่อยเลย

꿈을 꾸지 않아도
กุมมึล กูจี อันนาโด
แม้ว่ามันจะไม่ใช่ความฝัน

지금 내 앞에 네가 서 있잖니
ชีกึม แน อาเพ นีกา ซอ อิซจันนี
ในตอนนี้ก็มีคุณมานั่งอยู่ต่อหน้าผมแล้ว

내가 그린 대로 점점 완성되는
แนกา คือริน แดโร ชอมจอม วันซองดเวนึน
ผมค่อยๆประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา

You and I 우리의 이야기
You and I อูรีเอ อียากี
คุณกับผม เรื่องราวของพวกเรา

This is real love
นี่คือรักที่แท้จริง

평범한 내가 특별해질 때
พยองบอมมัน แนกา ทึกบยอลแฮจิล แต
เมื่อผมกลายเป็นคนพิเศษ จากคนธรรมดา

This is real love
นี่มันคือรักแท้

특별한 모든 게 익숙해질 때
ทึกบยอลรัน โมดึน เก อินซุกแคจิล แต
เมื่อความคุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่พิเศษไปซะทุกอย่าง

내가 알던 세상 그게 다가 아니란 걸
แนกา อัลดอน เซซัง คือเก ดากา อานีรัน กอล
โลกที่ผมได้รู้จัก มันกลับไม่ใช่ไปซะทั้งหมด

알게 됐을 때 yeah
อัลเก ดแวซซึล แต yeah
ตอนนี้ผมได้รู้แล้ว

Na na na na na na

Na na na na na na na

Durururururu woo

You wanna love me, I wanna love you
คุณปรารถนาที่จะรักผม ผมก็ปรารถนาที่จะรักคุณ

마주 보면 이게 사랑이다 싶어
มาจู โบมยอน อีเก ซารังงีดา ชีพอ
เมื่อเราเผชิญหน้ากัน นี่แหละคือความรักที่ผมต้องการ

You wanna love me, I wanna love you
คุณปรารถนาที่จะรักผม ผมก็ปรารถนาที่จะรักคุณ

너를 보면 이게 사랑이다 싶어
นอรึล โบมยอน อีเก ซารังงีดา ชีพอ
เมื่อผมเห็นคุณ นี่แหละคือความรักที่ผมต้องการ

This is real love
นี่คือรักที่แท้จริง

평범한 내가 특별해질 때
พยองบอมมัน แนกา ทึกบยอลแฮจิล แต
เมื่อผมกลายเป็นคนพิเศษ จากคนธรรมดา

This is real love
นี่มันคือรักแท้

특별한 모든 게 익숙해질 때
ทึกบยอลรัน โมดึน เก อินซุกแคจิล แต
เมื่อความคุ้นเคยกลายเป็นสิ่งที่พิเศษไปซะทุกอย่าง

내가 알던 세상 그게 다가 아니란 걸
แนกา อัลดอน เซซัง คือเก ดากา อานีรัน กอล
โลกที่ผมได้รู้จัก มันกลับไม่ใช่ไปซะทั้งหมด

알게 됐을 때 yeah
อัลเก ดแวซซึล แต yeah
ตอนนี้ผมได้รู้แล้ว

Real love 넌 내가 나로 살아가게 해
Real love นอน แนกา นาโร ซารากาเก แฮ
รักที่แท้จริง คุณกับผมใช้ชีวิตไปด้วยกัน

약한 대로 또 아픈 대로 괜찮다고 해
ยักคัน แดโร โต อาพึน แดโร คแวนชันดาโก แฮ
ยามคุณอ่อนแอ หรือต้องเจ็บปวด ผมจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

널 몰랐던 나 무수한 낮과 밤 왠지
นอล มลรัซดอน นา มูซูฮัน นัจกวา บัม แวนจี
คุณไม่รู้หรอก เหตุใดทั้งกลางวันและกลางคืนผมเป็นแบบนี้นับไม่ถ้วน

아득해질 때
อาดึกแคจิล แต
เมื่อห่างไกลกัน

그래 이건 love
คือแร อีกอน love
นี่แหละคือความรัก

Han : never
Trans : MoonLight
lyrics : xxx monster


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น