เนื้อเพลง+แปล Astro - Call Outเนื้อเพลง+แปล Astro - Call Out아침에 일어나 시간을 본다
อาชิมเม อิลรอนา ชีกันนึล บนดา
ผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมองไปที่นาฬิกา

억지로 일으키는 아침과
ออกจีโร อิลรือคีนึน อาชิมกวา
ช่วงเวลายามเช้าที่บอกถึงการต้องเริ่มวันใหม่

거울 속 그늘 뒤 보이는 나
คออุล ซก คือนึล ทวี โบอีนึน นา
ผมมองเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจก

어둠이 가득한 얼굴은 창백하다
ออดุมมี คาดึกฮัน ออลกุลรึน ชังแบกฮาดา
ใบหน้าของผมช่างเต็มไปด้วยความมืดมัว

날 외면한 네 표정이 아직도 맴도는데 난
นัล เวมยอนฮัน เน พโยจองงี อาจิกโด แมมโดนึนเด นัน
ภาพที่คุณหันหลังให้ผมยังคงฉายวนเวียนอยู่

그래도 널 사랑해서
คือแรโด นอล ซารังแฮซอ
แต่เพราะว่าผมรักคุณ

더 크게 이렇게 불러
ทอ คือเก อีรอคเค บุลรอ
ผมเลยเรียกหาคุณอีกครั้ง

내 외침이 너에 귀에 닿기를 바래
แน เวชิมมี นอเอ ควีเอ ทากีรึล บาแร
ผมหวังว่าเสียงตะโกนของผมจะไปถึงคุณ

메아리가 되어 울려 퍼지길 바래
แมอารีกา ทเวออ อุลรยอ พอจีกิล บาแร
ผมหวังให้เสียงมันก้องกังวาลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

아직도 포기를 못해 나는 여기에
อาจิกโด โพกีรึล มซแฮ นานึน ยอกีเอ
ผมไม่สามารถยอมแพ้ได้หรอก

그대로 있어 너만을 부른다 Oh
คือแดโร อิซซอ นอมันนึล บูรึนดา Oh
ดังนั้นผมจึงยังอยู่ตรงนี้และตะโกนเรียกหาคุณไง

오늘도 내일도 난 이렇게 너만을
โอนึลโด แนอิลโด นัน อีรอคเค นอมันนึล
ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ ผมจะยังคงเรียกหาคุณแบบนี้

외친다 내가 너에게 들리도록
เวชินดา แนกา นอเอเก ทึลรีโดรก
ผมจะร้องเรียก จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของผม

부른다 내 목소리 전해지도록
บูรึนดา แน มกโซรี ชอนแฮจีโดรก
ผมจะเรียกหา จนกว่าเสียงของผมจะไปถึงคุณ

외친다 외친다 외친다
เวชินดา เวชินดา เวชินดา
ผมร้องเรียกหาคุณ

나는 오직 너만을 위해 외친다
นานึน โอจิก นอมันนึล วีแฮ เวชินดา
เพียงคุณคนเดียวเท่านั้น ที่ผมเรียกหา

언제쯤 너에게 닿을 수 있을까
ออนเจจึม นอเอเก ทาอึล ซู อิซซึลกา
เมื่อไหร่มันจะไปถึงคุณกัน

널 향해 울려 퍼지는 목소리가
นอล ฮยังแฮ อุลรยอ พอจีนึน มกโซรีกา
เสียงของผมที่ส่งตรงไปหาคุณ

너만을 원하는 나의 간절한 기도에
นอมันนึล วอนฮานึน นาเอ คันจอลฮัน คีโดเอ
คำขอที่จริงจังจากผมที่ต้องการเพียงคุณ

어서 대답해줘
ออซอ แททับแฮจวอ
ช่วยตอบผมหน่อย

이 상처가 딴 사람으로 치유될 수 없어 영원히
อี ซังชอกา ตัน ซารัมมือโร ชียูดเวล ซู ออบซอ ยองวอนฮี
รอยแผลนี้มันไม่สามารถรักษาได้ด้วยคนอื่นหรอกนะ

너만을 바래왔던
นอมันนึล บาแรวัซดอน
ผมต้องการเพียงคุณคนเดียว

날 거부하지마 Darling
นัล คอบูฮาจีมา Darling
อย่าปฏิเสธผมเลยนะ ที่รัก

네 옆에서 외치고 있잖아 너만 몰라
เน ยอพเพซอ เวชีโก อิซจันนา นอมัน มลรา
ผมเรียกหาคุณ อยู่ใกล้ๆคุณ แต่คุณกลับไม่รู้อะไรเลย

널 잊고 싶어도 자꾸 생각나
นอล อิจโก ชิพพอโด ชากู แซงกักนา
แม้ว่าผมอยากจะลืมคุณ

우리 둘의 추억이
อูรี ทุลเร ชูออกกี
แต่ผมกลับคิดถึงเรื่องราวของเราสองคน

아직도 포기를 못해 나는 여기에
อาจิกโด โพกีรึล มซแฮ นานึน ยอกีเอ
ผมไม่สามารถยอมแพ้ได้หรอก

그대로 있어 너만을 부른다 Oh
คือแดโร อิซซอ นอมันนึล บูรึนดา Oh
ดังนั้นผมจึงยังอยู่ตรงนี้และตะโกนเรียกหาคุณไง

오늘도 내일도 난 이렇게 너만을
โอนึลโด แนอิลโด นัน อีรอคเค นอมันนึล
ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ ผมจะยังคงเรียกหาคุณแบบนี้

외친다 내가 너에게 들리도록
เวชินดา แนกา นอเอเก ทึลรีโดรก
ผมจะร้องเรียก จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของผม

부른다 내 목소리 전해지도록
บูรึนดา แน มกโซรี ชอนแฮจีโดรก
ผมจะเรียกหา จนกว่าเสียงของผมจะไปถึงคุณ

외친다 외친다 외친다
เวชินดา เวชินดา เวชินดา
ผมร้องเรียกหาคุณ

나는 오직 너만을 위해 외친다
นานึน โอจิก นอมันนึล วีแฮ เวชินดา
เพียงคุณคนเดียวเท่านั้น ที่ผมเรียกหา

너를 기억해 우릴 기억해
นอรึล คีออกแฮ อูริล คีออกแฮ
ผมจดจำคุณ ผมจำเรื่องราวของพวกเราได้

지금도 외치고 있어 널
ชีกึมโด เวชีโก อิซซอ นอล
แม้แต่ในตอนนี้ ผมก็ยังคงร้องเรียกหาคุณ

단 한번 볼 수 있다면
ทัน ฮันบอน บล ซู อิซดามยอน
ถ้าผมสามารถเจอคุณได้อีกสักครั้ง

다시 널 안을 수 있다면
ทาชี นอล อันนึล ซู อิซดามยอน
ถ้าผมสามารถกอดคุณได้อีกครั้ง

그럴 수만 있다면
คือรอล ซูมัน อิซดามยอน
ถ้ามันเป็นไปได้

외친다 내가 너에게 들리도록
เวชินดา แนกา นอเอเก ทึลรีโดรก
ผมจะร้องเรียก จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของผม

부른다 내 목소리 전해지도록
บูรึนดา แน มกโซรี ชอนแฮจีโดรก
ผมจะเรียกหา จนกว่าเสียงของผมจะไปถึงคุณ

외친다 외친다 외친다
เวชินดา เวชินดา เวชินดา
ผมร้องเรียกหาคุณ

나는 오직 너만을 위해 외친다
นานึน โอจิก นอมันนึล วีแฮ เวชินดา
เพียงคุณคนเดียวเท่านั้น ที่ผมเรียกหา

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
Thai sub by Balloon Zhang
Trans : @TH_AROHA


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น