เนื้อเพลง+แปล Twice - You In My Heartเนื้อเพลง+แปล Twice - You In My Heart잠이 오지 않는 오늘 밤에 나 우두커니 앉아
ชามี โอจี อันนึน โอนึล บาเม นา อูดูคอนี อันจา
คืนนี้ เป็นคืนที่ฉันนอนไม่หลับ ฉันยังคงอยู่ที่เดิม

반짝이는 저 하늘 보며
บันจากีนึน ชอ ฮานึล โบมยอ
และมองไปบนท้องฟ้าที่แสนระยิบระยับ

하나 둘 씩 별 헤는 이 밤에 And all day
ฮานา ดุล ชิก บยอล เฮนึน อี บาเม And all day
คืนนี้ที่ดาวตกค่อยๆตกลงมาทีละดวง และทั้งวันนี้

바람결에 스륵 눈 감아
พารัมกยอเร ซือรัก นุน คามา
ที่ฉันหลับตาเพื่อรับลมที่กำลังโชยมา

사랑스런 네 숨결
ซารังซือรอน นี ซุมกยอล
ลมหายใจที่แสนจะน่ารักของเธอ

부드러운 목소리로 내 맘에
บูดือรออุน มกโซรีโน แน มาเม
ด้วยเสียงที่แสนจะนุ่มนวลของเธอ

스며들어 날 비춰주는 너
ซือมยอดือรอ นัล บีชวอจูนึน นอ
มันเปล่งประกายและซึมเข้าไปในหัวใจของฉัน

내 맘이 꼭 이런 걸
แน มามี กก อีรอน กอล
หัวใจของฉันมันต้องการ

포근히 내 품 안에 담고 싶은 너야
โพกึนฮี แน พุม อาเน ดัมโก ชีพึน นอยา
เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ของเธอเอาไว้อย่างนุ่มนวลในอ้อมแขน

내 눈을 바라봐
แน นูนึล พาราบวา
มองมาในตาฉันสิ

네게만 다 보여줄게 두 눈에 비친 세상을
เนเกมัน ดา โบยอจุลเก ดู นูเน บีชิน เซซังงึล
ฉันจะทำให้เธอได้เห็น โลกใบนึงที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ

예쁜 네 마음에 담을 수 있게 영원히
เยปึน นี มาอือเม ดามึล ซู อิซเก ยองวอนฮี
ความคิดที่แสนจะงดงามของเธอ ฉันอยากจะให้มันอยู่กับเธอตลอดไป

같은 시간 속에서 너와 나 단둘이서
กาทึน ชีกัน โซเกซอ นอวา นา ดันดูรีซอ
ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงแค่เธอและฉัน

내가 널 감싸줄게
แนกา นอล คัมซาจุลเก
ฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้

내 눈을 바라봐
แน นุนนึล พาราบวา
มองมาในตาของฉันสิ

네게만 다 보여줄게 두 눈에 비친 세상을
เนเกมัน ดา โบยอจุลเก ดู นูเน บีชิน เซซังงึล
ฉันจะทำให้เธอได้เห็น โลกใบนึงที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ

널 혼자 두지는 않을 거야 알잖아
นอล ฮนจา ดูชีนึน อันนึล กอยา อัลจันนา
ฉันจะไม่ทิ้งเธอให้ต้องอยู่คนเดียว เธอก็คงรู้ใช่ไหม

같은 시간 속에서 너와 나 단둘이서
กาทึน ชีกัน โซเกซอ นอวา นา ดันดูรีซอ
ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงแค่เธอและฉัน

내가 널 감싸줄게
แนกา นอล คัมซาจุลเก
ฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้

널 내게 담아
นอล แนเก ดามา
เข้ามาหาฉันสิ

같은 시간에 우리 단둘이 같은 얘기를 하고
กาทึน ชีกาเน อูรี ดันดูรี กาทึน แยกีรึล ฮาโก
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เราทั้งสองคนต่างก็พูดเรื่องเดียวกัน

같은 곳에서 숨을 쉬며
กาทึน โกเซซอ ซุมมึล ชวีมยอ
เราใช้ลมหายใจในที่แห่งเดียวกัน

하나 둘 씩 추억이 닮아가 And all day
ฮานา ดุล ชิก ชูออกี ดัลมากา And all day
เราต่างก็กลายเป็นเหมือนความทรงจำของกันและกัน และในทั้งวัน

하루의 끝에 네가 있어
ฮารูเอ กือเท นีกา อิซซอ
เธอยังคงอยู่ตรงนี้จนผ่านวันนี้ไป

내 옆에 있다는 것
แน ยอเพ อิซดานึน กอซ
เธอที่ยังคงเคียงข้างกัน

그것만으로도 너무 충분해
คือกอซมานือโรโด นอมู ชุงบุนแฮ
เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วล่ะ

이유 없이 내 맘이 편해져
อียู ออบชี แน มามี พยอนแฮจยอ
แค่นั้นฉันก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไรแล้ว

숨을 쉴 때마다 꼭
ซูมึล ชวิล แตมาดา กก
ทุกๆครั้งที่ฉันหายใจ

포근히 내 품 안에 담고 싶은 너야
โพกึนฮี แน พุม อาเน ดัมโก ชีพึน นอยา
ฉันอยากจะกอดเธอเอาไว้เบาๆ ในอ้อมแขนของฉัน

내 눈을 바라봐
แน นูนึล พาราบวา
มองมาในตาฉันสิ

네게만 다 보여줄게 두 눈에 비친 세상을
เนเกมัน ดา โบยอจุลเก ดู นูเน บีชิน เซซังงึล
ฉันจะทำให้เธอได้เห็น โลกใบนึงที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ

예쁜 네 마음에 담을 수 있게 영원히
เยปึน นี มาอือเม ดามึล ซู อิซเก ยองวอนฮี
ความคิดที่แสนจะงดงามของเธอ ฉันอยากจะให้มันอยู่กับเธอตลอดไป

같은 시간 속에서 너와 나 단둘이서
กาทึน ชีกัน โซเกซอ นอวา นา ดันดูรีซอ
ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงแค่เธอและฉัน

내가 널 감싸줄게
แนกา นอล คัมซาจุลเก
ฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้

널 내게 담아
นอล แนเก ดามา
เข้ามาหาฉันสิ

저 반짝이는 별이 돼줄게
ชอ บันจักกีนึน บยอรี ดแวจุลเก
ฉันจะกลายไปเป็นดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่ตรงนั้น

어디서든 널 비추는 언제나 널 밝혀주는
ออดีซอดึน นอล บีชูนึน ออนเจนา นอล บัลฮยอจูนึน
ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน หรือเมื่อไหร่ก็ตาม

너와 나 꼭 단둘이 늘 함께인걸 우리
นอวา นา กก ดันดูรี นึล ฮัมเกอินกอล อูรี
เธอกับฉัน เราทั้งสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

언제나 네 옆에만
ออนเจนา นี ยอเพมัน
เราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป

내 눈을 바라봐
แน นูนึล พาราบวา
มองมาในตาฉันสิ

네게만 다 보여줄게 두 눈에 비친 세상을
เนเกมัน ดา โบยอจุลเก ดู นูเน บีชิน เซซังงึล
ฉันจะทำให้เธอได้เห็น โลกใบนึงที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ

예쁜 네 마음에 담을 수 있게 영원히
เยปึน นี มาอือเม ดามึล ซู อิซเก ยองวอนฮี
ความคิดที่แสนจะงดงามของเธอ ฉันอยากจะให้มันอยู่กับเธอตลอดไป

같은 시간 속에서 너와 나 단둘이서
กาทึน ชีกัน โซเกซอ นอวา นา ดันดูรีซอ
ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงแค่เธอและฉัน

내가 널 감싸줄게
แนกา นอล คัมซาจุลเก
ฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้

내 눈을 바라봐
แน นุนนึล พาราบวา
มองมาในตาของฉันสิ

네게만 다 보여줄게 두 눈에 비친 세상을
เนเกมัน ดา โบยอจุลเก ดู นูเน บีชิน เซซังงึล
ฉันจะทำให้เธอได้เห็น โลกใบนึงที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอ

널 혼자 두지는 않을 거야 알잖아
นอล ฮนจา ดูชีนึน อันนึล กอยา อัลจันนา
ฉันจะไม่ทิ้งเธอให้ต้องอยู่คนเดียว เธอก็คงรู้ใช่ไหม

같은 시간 속에서 너와 나 단둘이서
กาทึน ชีกัน โซเกซอ นอวา นา ดันดูรีซอ
ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเพียงแค่เธอและฉัน

내가 널 감싸줄게
แนกา นอล คัมซาจุลเก
ฉันจะโอบกอดเธอเอาไว้

널 내게 담아
นอล แนเก ดามา
เข้ามาหาฉันสิ

Han : music.naver  
Trans : TNT THSUB
Lyrics : xxx monster


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น