เนื้อเพลง+แปล Eunji - Feeling The Farewell For The First Time ( Feat. Kwak Jin Eon)


เนื้อเพลง+แปล Eunji - Feeling The Farewell For The First Time ( Feat. Kwak Jin Eon)뜨겁다 차갑다 얼었다 녹았다
ตือกอบดา ชากับดา ออลรอซดา นกกัซดา
มันทั้งร้อน ทั้งหนาว และทั้งเย็นยะเยือก

너는 알 수 없는 날씨
นอนึน อัล ซู ออบนึน นัลชี
เธอคงไม่รู้สภาพอากาศตอนนี้เลยสินะ

우리 아득했던 곳 아주 편안했던 옷
อูรี อาดึกแฮซดอน กซ อาจู พยอนอันแฮซดอน อซ
พวกเรามีเสื้อผ้าที่ใส่สบาย 

눈물이 나네요
นุนมุลรี นาเนโย
แต่ฉันกลับมีน้ำตา

뜨겁다 차갑다 식었다 뜨겁다
ตือกอบดา ชากับดา ชิกออซดา ตือกอบดา
เดี๋ยวก็ร้อน เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็หนาว เดี๋ยวก็ร้อน

남자는 여자가 마구 쓸 수 없는 글씨
นัมจานึน ยอจากา มากู ซึล ซู ออบนึน กึลชี
พวกผู้ชายน่ะเขียนจดหมายไม่เป็นหรอกนะ

잡으려고 해봐도 안간힘을 써봐도
ชับบือรยอโก แฮบวาโด อันกันฮิมมึล ซอบวาโด
ถ้าเธอพยายามที่จะจับมัน

멀리 날아가네요
มอลรี นัลรากาเนโย
มันก็จะบินหนีไป

처음 느껴본 이별을 잊지 못해요
ชออึม นือกยอบน อีบยอลรึล อิจจี มซแฮโย
ฉันจำอะไรไม่ได้เลย ความเจ็บปวดจากการโดนบอกเลิกครั้งแรกของฉัน

이제 다시는 그대를 잡지 못해요
อีเจ ดาชีนึน คือแดรึล ชับจี มซแฮโย
ตอนนี้ ฉันไม่สามารถจับเธอไว้ได้อีกครั้ง

뜨겁다 차갑다 뜨겁다 차갑다
ตือกอบดา ชากับดา ตือกอบดา ชากับดา
มันทั้งร้อน มันทั้งหนาว มันทั้งหนาว มันทั้งร้อน

우리 둘은 자꾸 멀어져만 가네요
อูรี ดุลรึน ชากู มอลรอจยอมัน คาเนโย
เราสองคนไม่เคยอยู่นิ่งเลย ย้ายไปย้ายมาตลอด

처음 느껴본 사랑을 잊지 못해요
ชออึม นือกยอบน ซารังงึล อิจจี มซแฮโย
ฉันลืมไปแล้ว ความรักครั้งแรกของฉัน

그 순수함은 예전 같지 못해요
คือ ซุนซูฮัมมึน เยจอน กัทจี มซแฮโย
ความไร้เดียงสาของมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว

웃었던 울었던 웃었던 울었던
อุซซอซดอน อุลรอซดอน อุซซอซดอน อุลรอซดอน
มีทั้งเรื่องให้หัวเราะ และบางครั้งก็ต้องเสียน้ำตา

우리 둘은 함께 걷지 못해요
อูรี ดุลรึน ฮัมเก กอดจี มซแฮโย
เราไม่สามารถเดินด้วยกันได้ตลอดไป

다시
ดาชี
อีกครั้ง

뜨겁다 차갑다
ตือกอบดา ชากับดา
มันทั้งร้อนและหนาวเย็น

남자는 여자가 마구 쓸 수 없는 글씨
นัมจานึน ยอจากา มากู ซึล ซู ออบนึน กึลชี
พวกผู้ชายน่ะเขียนจดหมายไม่เป็นหรอกนะ

잡으려고 해봐도 안간힘을 써봐도
ชับบือรยอโก แฮบวาโด อันกันฮิมมึล ซอบวาโด
ถ้าเธอพยายามที่จะจับมัน

멀리 날아가네요
มอลรี นัลรากาเนโย
มันก็จะบินหนีไป

처음 느껴본 이별을 잊지 못해요
ชออึม นือกยอบน อีบยอลรึล อิจจี มซแฮโย
ฉันจำอะไรไม่ได้เลย ความเจ็บปวดจากการโดนบอกเลิกครั้งแรกของฉัน

이제 다시는 그대를 잡지 못해요
อีเจ ดาชีนึน คือแดรึล ชับจี มซแฮโย
ตอนนี้ ฉันไม่สามารถจับเธอไว้ได้อีกครั้ง

뜨겁다 차갑다 뜨겁다 차갑다
ตือกอบดา ชากับดา ตือกอบดา ชากับดา
มันทั้งร้อน มันทั้งหนาว มันทั้งหนาว มันทั้งร้อน

우리 둘은 자꾸 멀어져만 가네요
อูรี ดุลรึน ชากู มอลรอจยอมัน คาเนโย
เราสองคนไม่เคยอยู่นิ่งเลย ย้ายไปย้ายมาตลอด

처음 느껴본 사랑을 잊지 못해요
ชออึม นือกยอบน ซารังงึล อิจจี มซแฮโย
ฉันลืมไปแล้ว ความรักครั้งแรกของฉัน

그 순수함은 예전 같지 못해요
คือ ซุนซูฮัมมึน เยจอน กัทจี มซแฮโย
ความไร้เดียงสาของมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว

웃었던 울었던 웃었던 울었던
อุซซอซดอน อุลรอซดอน อุซซอซดอน อุลรอซดอน
มีทั้งเรื่องให้หัวเราะ และบางครั้งก็ต้องเสียน้ำตา

우리 둘은 함께 걷지 못해요
อูรี ดุลรึน ฮัมเก กอดจี มซแฮโย
เราไม่สามารถเดินด้วยกันได้ตลอดไป

우리 아득했던 곳 아주 편안했던 옷
อูรี อาดึกแฮซดอน กซ อาจู พยอนอันแฮซดอน อซ
พวกเรามีเสื้อผ้าที่ใส่สบาย 

눈물이 나네요
นุนมุลรี นาเนโย
แต่ฉันกลับมีน้ำตา

눈물이 나네요
นุนมุลรี นาเนโย
มีเพียงน้ำตา

라릴라릴 라릴라릴 라릴라
ลาลิลลาลิล ลาลิลลาลิล ลาลิลลา

라릴라릴 라릴라릴 라릴라
ลาลิลลาลิล ลาลิลลาลิล ลาลิลลา

라릴라릴라 라릴라릴라
ลาลิลลาลิลลา ลาลิลลาลิลลา

라릴라릴 라릴라릴라
ลาลิลลาลิล ลาลิลลาลิลลา

처음 느껴본 사랑을 잊지 못해요
ชออึม นือกยอบน ซารังงึล อิจจี มซแฮโย
ฉันลืมไปแล้ว ความรักครั้งแรกของฉัน

그 순수함은 예전 같지 못해요
คือ ซุนซูฮัมมึน เยจอน กัทจี มซแฮโย
ความไร้เดียงสาของมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว

웃었던 울었던 웃었던 울었던
อุซซอซดอน อุลรอซดอน อุซซอซดอน อุลรอซดอน
มีทั้งเรื่องให้หัวเราะ และบางครั้งก็ต้องเสียน้ำตา

우리 둘은 함께 걷지 못해요
อูรี ดุลรึน ฮัมเก กอดจี มซแฮโย
เราไม่สามารถเดินด้วยกันได้ตลอดไป

다시
ดาชี
อีกครั้ง

Han : music.naver
Trans&Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น