เนื้อเพลง+แปล Monsta x - Clam Downเนื้อเพลง+แปล Monsta x - Clam Down주체 못해 하지 못해
ชูเช มซแฮ ฮาจี มซแฮ
ผมควบคุมมันไม่ได้

Can’t do my thing
ทำอะไรไม่ได้เลย

미친 듯 울려대는 박동이
มีชิน ดึซ อุลรยอแดนึน บักดงงี
ท่วงทำนองที่กระหน่ำเข้ามาจนผมแทบบ้า

내 잠든 정신 확 깨우네
แน ชัมดึน ชองชิน ฮวัก แกอูเน
ทำให้จิตใต้สำนึกที่หลับใหลของผมตื่นขึ้นมา

가져야만 할거 같아 너를
กาจยอยามัน ฮัลกอ กัททา นอรึล
ผมเข้าใจว่าผมต้องมีคุณอยู่ข้างๆ

커져버린 눈은 이제 부릅부릅 a woo
คอจยอบอริน นุนนึน อีเจ บูรึบบูรึบ a woo
ดวงตาที่เบิกกว้างขึ้นในตอนนี้

난 빠른 걸음으로
นัน ปารึน กอลรึมมือโร
ผมรีบเดิน

이제 네게 걸음걸음걸음
อีเจ เนเก กอลรึมกอลรึมกอลรึม
รีบเดินไปให้ทันคุณ

얼음얼음얼음
ออลรึมออลรึมออลรึม
โดนแช่แข็งกันไปหมดแล้ว

다른 남자들은 모두 얼음
ดารึน นัมจาดึลรึน โมดู ออลรึม
พวกผู้ชายพวกนั้นน่ะ

불지른 맘에 질투는
บุลจีรึน มัมเม ชิลทูนึน
ความหึงหวงก็เผาผลาญใจผม

기름기름기름기름
กีรึมกีรึมกีรึมกีรึม
อย่างกับสาดน้ำมันใส่ไม่ยั้ง

부름부름 나의 이름 불러
บูรึมบูรึม นาเอ อีรึม บุลรอ
เรียกสิ เรียกชื่อผม

진정 시켜주기를
ชินจอง ชีคยอจูกีรึล
ช่วยสงบสติอารมณ์ผมที

Oh 감히 누가 널 거부할 수 있어
Oh คัมฮี นูกา นอล กอบูฮัล ซู อิซซอ
จะมีใครมาปฏิเสธคุณได้

주체 할 수도 없이 넌 예쁜걸
ชูเช ฮัล ซูโด ออบชี นอน เยปือกอล
คุณสวยเกินจุดที่ผมจะรับมือไหวไปแล้ว

감당이 안돼 조절이 안돼
คัมดังงี อันดแว โชจอลรี อันดเว
ผมไม่อาจควบคุมหรือระงับใจตัวเองได้เลย

넌 나를 뒤집어놨어
นอน นารึล ดวีจิบออนวัซซอ
คุณดีดผมออกไป

한 순간 전부 다
ฮัน ซุนกัน ชอนบู ดา
ทั้งหมดภายในพริบตาเดียว

누가 여기 나 좀 말려봐
นูกา ยอกี นา ชม มัลรยอบวา
ใครก็ได้มาดึงผมกลับไปที

난 진정할 수가 없어
นัน ชินจองฮัล ซูกา ออบซอ
ผมระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย

잔뜩 날을 세운 나를 봐
ชักตึก นัลรึล เซอุน นารึล บวา
มองผมสิ ผมคนที่ดีกว่าเดิม

이 경계를 멈출 수 없어
อี กยองกเยรึล มอมชุล ซู ออบซอ
ผมสามารถหยุดขอบเขตนี้ได้

Stop Calm down
ใจเย็นสิ

Let’s stop Calm down
สงบอารมณ์หน่อย

Stop Calm down
ใจเย็นๆ

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนหน่า

La la la stop Calm down
ใจเย็นหน่อย

Let’s stop Calm down
สงบสติอารมณ์ก่อน

Stop Calm down
ใจเย็นๆดิ้

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนนะ

Knock knock knock knock knock
ก็อกๆ ก็อกๆ

여긴 난장판
ยอกิน นันจังพัน
ว่งไงสถานที่อันแสนวุ่นวาย

터지는 감탄사
ทอจีนึน กัมทันซา
แทบระเบิดคำอุทานออกมา

날 주체 못하는 상황
นัล ชูเช มซฮานึน ซังฮวัง
สถานการณ์นี้มันเกินที่ผมจะจัดการได้

잠깐만 내 정신은 이미 knockdown knockout
ชัมกันมัน แน ชองชินมึน อีมี knockdown knockout
เดี๋ยวนะ สมองผมตอนนี้มันเบลอไปหมดแล้วอ่ะ

차가운 눈빛 따가운 눈초리
ชากาอุน นุนบิช ตากาอุน นุนโชรี
สายตาอันแสนเยือกเย็น

날 향해 pow pow pow
นัล ฮยังแฮ pow pow pow
ที่ส่งมาหาผม

주헌 내 기분은 down down down
จูฮอน แน กีบุนนึน down down down
จูฮอน ตอนนี้ความรู้สึกมันไม่ตอบสนองแล้ว

지나가던 개가 짖어
ชีนากาดอน แกกา ชิจจอ
ก็แค่เดินผ่านหมามันยังเห่า

Bow wow wow wow wow

Wow wow wow wow wow

도도함 보고 반한 난
โดโดฮัม โพโก บันฮัน นัน
ผมหลงรักความเย่อหยิ่งของคุณ

도둑마냥 보복 당함
โดดุกมานยัง โพบก ดังฮัม
เหมือนกับเป็นขโมย ผมรู้สึกถึงการแก้แค้น

풀어진 동공과 몽롱함만
พุลรอจิน ดงกงกวา มงรงฮัมมัน
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็พลั่งพลูออกมา

가득한 지금 정신 놓고만 있고
กาดึกฮัน ชีกึม ชองชิน โนโกมัน อิซโก
ดวงตาที่ดูง่วงๆ กับความฝันที่ดูงงๆ

폭발한 매력에 반한
พกบัลฮัน แมรยอกเก บันฮัน
ผมหลงรักเสน่ห์ที่ปะทุออกมาของคุณเข้าเต็มๆ

목표는 단지 너 하나만 아파도
มกพโยนึน ดันจี นอ ฮานามัน อาพาโด
จุดหมายของผมก็คือคุณ แม้มันจะเจ็บปวด

내 꽃 같은 사랑
แน กช กัททึน ซารัง
ความรักของผมก็เป็นเหมือนดอกไม้

그게 내 이치고
คือเก แน อีชีโก
ถ้าคุณไม่ชอบ

싫음 넌 베어야만 해
ชิลฮึม นอน เบออยามัน แฮ
ก็แค่เด็ดมันทิ้งไป

끄떡도 안 하던 두 눈이 번뜩여
คือตอกโด อัน ฮาดอน ดู นุนนี บอนตึกยอ
ดวงตาที่นิ่งเฉย จู่ๆมันก็เบิกกว้าง

아름다운 널 뺏길까 두려워
อารึมดาอุน นอล แปซกิลกา ดูรยอวอ
ผมกลัวว่าความงามของคุณจะถูกพรากไปจากผม

감당이 안돼 조절이 안돼
กัมดังงี อันดแว โชจอลรี อันดแว
ผมไม่อาจควบคุมหรือระงับใจตัวเองได้เลย

어느새 날 무너뜨려
ออนือแซ นัล มูนอตือรยอ
ระหว่างทางคุณก็ได้ทำลายผมทิ้ง

네 손에 끝없이
นี ซนเน กึทออบซอ
ด้วยมือของคุณไม่จบไม่สิ้น

누가 여기 나 좀 말려봐
นูกา ยอกี นา ชม มัลรยอบวา
ใครก็ได้มาดึงผมกลับไปที

난 진정할 수가 없어
นัน ชินจองฮัล ซูกา ออบซอ
ผมระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย

잔뜩 날을 세운 나를 봐
ชักตึก นัลรึล เซอุน นารึล บวา
มองผมสิ ผมคนที่ดีกว่าเดิม

이 경계를 멈출 수 없어
อี กยองกเยรึล มอมชุล ซู ออบซอ
ผมสามารถหยุดขอบเขตนี้ได้

Stop Calm down
ใจเย็นสิ

Let’s stop Calm down
สงบอารมณ์หน่อย

Stop Calm down
ใจเย็นๆ

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนหน่า

La la la stop Calm down
ใจเย็นหน่อย

Let’s stop Calm down
สงบสติอารมณ์ก่อน

Stop Calm down
ใจเย็นๆดิ้

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนนะ

완벽히 내 맘을 훔쳐내
วันบยอกฮี แน มัมมึล ฮุมชยอแน
คุณได้ขโมยหัวใจผมไปแล้ว

자연스레 넌 날 지배해
ชายอนซือเร นอน นัล จีแบแฮ
คุณทำแบบนั้นได้อย่างธรรมชาติ

Watch out Watch out
ระวังนะ ระวังให้ดีๆ

몇 번을 삼키고 삼켜봐도
มยอช บอนนึล ซัมคีโก ซัมคยอบวาโด
ไม่ว่าจะพยายามอดกลั้นสักเท่าไหร่

다시 차오르는 이 본능 What’s up
ดาชี ชาโอรือนึน อี บนนึง What’s up
แต่สัญชาตญาณของผมมันก็กลับมาอีกครั้ง

What’s up What’s up What’s up

쓸어버려 싹 다 불도저
ซึลรอบอรยอ ชัก ดา บุลโดจอ
แต่ผมก็เลิกนิสัยแบบนั้นไปหมดแล้วนะ

털 끝 하나 건드려봐
ทอล กึท ฮานา กอนดือรยอบวา
ลองสัมผัสตัวผมดูสิ

폭주하듯 달려 boom boom pow
พุกจูฮาดึซ ดัลรยอ boom boom pow
ผมจะรับผิดชอบเอง

턱 끝까지 숨이 차올라
ทอก กึทกาจี ซุมมึ ชาอลรา
ลมหายใจที่จุกอยู่ตรงลำคอ

넌 나를 믿고 따라와
นอน นารึล มิดโก ตาราวา
เชื่อใจผมแล้วตามผมมาเถอะ

이젠 너를 내게 맡겨봐
อีเจน นอรึล แนเก มัทกยอบวา
ให้ความไว้วางใจของคุณกับผมนะ

난 눈을 뗄 수가 없어
นัน นุนนึล เตล ซูกา ออบซอ
ผมละสายตาไปจากคุณไม่ได้เลย

Stop Calm down
ใจเย็นสิ

Let’s stop Calm down
สงบอารมณ์หน่อย

Stop Calm down
ใจเย็นๆ

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนหน่า

La la la stop Calm down
ใจเย็นหน่อย

Let’s stop Calm down
สงบสติอารมณ์ก่อน

Stop Calm down
ใจเย็นๆดิ้

Let’s stop Calm down
อย่าหัวร้อนนะ

Han : Genie Music
Trans : 89 Br
Lyrics : xxx monsterYou Might Also Like

0 ความคิดเห็น