เนื้อเพลง+แปล Monsta X - Incomparableเนื้อเพลง+แปล Monsta X - Incomparable아름다워 아름다워
อารึมดาวอ อารึมดาวอ
คุณงดงามจริงๆ สวยเหลือเกิน

사람이라기엔 사람 아닌 것 같이 예뻐
ซารัมมีรากีเอน ซารัม อานิน กอซ กัทที เยปอ
คุณงดงามเกินกว่าที่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้

마치 꽃처럼 내게 피어 날 향기롭게
มาชี กชชอรอม แนเก พีออ นัล ฮยังกีรบเก
คุณคือดอกไม้ที่บานสะพรั่งเพื่อผม

간지럽히는 너의 디테일
กันจีรอบฮีนึน นอเอ ดีเทอิล
กระตุ้นผมด้วยกลิ่นอันหอมกรุ่นของคุณ

미끌미끌한 시선에 버벅대는 날
มีกึลมีกึลฮัน ชีซอนเน บอบอกแดนึน นัล
สายตาของคุณที่มองมามันทำให้ผมพูดติดขัด

끌어대 부끄럽게 부드럽게 so much
กึลรอแด บูกือรอบเก บูดือรอบเก so much
ดึงผมเข้ามาด้วยท่าทีเขินๆแบบนั้น

Maybe maybe 난 반해서 떨고 있나 봐
Maybe maybe นัน บันแฮซอ ตอลโก อิซนา บวา
บางทีผมก็รู้สึกกังวลใจ เพราะผมหลงรักคุณ

할말이 없어 난 자신 없어
ฮัลมัลรี ออบซอ นัน ชาซิน ออบซอ
ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ผมไม่มีความมั่นใจเลย

웃지말어 baby 미치겠어 crazy
อุซจีมัลรอ baby มีชีเกซซอ crazy
อย่าหัวเราะเยาะผมนะ ผมจะเป็นบ้าอยู่แล้ว

멈춰버린 heart beat
มอมชวอบอริน heart beat
หัวใจผมมันได้หยุดเต้นไปแล้ว

사랑하고 싶지만
ซารังฮาโก ชิพจีมัน
ผมอยากรักคุณ

니 앞에서 난 이렇게나 작아지는걸
นี อัพเพซอ นัน อีรอคเคนา ชักกาจีนึนกอล
แต่พอต่อหน้าคุณผมก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆ

입맞춰 줘 말하고 싶지만
อิบมัจชวอ จวอ มัลฮาโก ชิพจีมัน
อยากบอกคุณว่าให้จูบผม

I can’t I can’t
แต่ผมทำไม่ได้

널 내게 줘 외치고 싶지만
นอล แนเก จวอ เวชีโก ชิพจีมัน
อยากตะโกนออกไปให้คุณเอาตัวของคุณมาให้ผมซะ

I can’t I can’t
แต่ผมทำไม่ได้

Yeah eh eh eh 선을 넘고 싶어
Yeah eh eh eh ซอนนึล นอมโก ชิพพอ
อยากลองล้ำเส้น

Yeah eh eh eh 너를 갖고 싶어
Yeah eh eh eh นอรึล กัจโก ชิพพอ
ผมต้องการคุณนะ

깨버릴게 너란 넘사벽을
แกบอริลเก นอรัน นอมซาบยอกกึล
ผมจะทำลายทิ้งซะ กำแพงที่ข้ามไปไม่ได้ของคุณ

내가 너의 벽이 되어줄게
แนกา นอเอ บยอกกี ดเวออจุลเก
แล้วผมจะเข้าไปอยู่ในนั้นเอง

Promise you
ผมสัญญา

부셔줄게 너와 나의 벽을
บูซยอจุลเก นอวา นาเอ บยอกกึล
ผมจะทำลายกำแพงระหว่างเราทิ้งไปซะ

막지마 날 막지마 날
มักจีมา นัล มักจีมา นัล
แค่อย่าปิดกั้นกันก็พอ

Oh Baby

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

니 모든 것을 다
นี โมดึน กอซซึล ดา
ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up Yeah
พังมันซะ ทำลายมันซะ

자꾸 상상해 아찔한 너의 그 모습을
ชากู ซังซังแฮ อาจิลฮัน นอเอ กือ โมซึบบึล
เอาแต่จินตนาการ ถึงสายตาที่เป็นประกายของคุณ

두근대 설레게 해 미치게 해 No more
ดูกึนแด ซอลเรเก แฮ มีชีเก แฮ No more
ทำให้หัวใจผมเต้นระส่ำจนแทบบ้า ไม่เอาแล้วนะ

봐도 봐도 난 마냥 너만 찾게 되는걸
บวาโด บวาโด นัน มานยัง นอมัน ชัจเก ดเวนึนกอล
ไม่ว่าผมจะมองหาอะไร สุดท้ายสายตาผมก็ไปจบที่คุณอยู่ดี

내 옆에 있어 계속 붙어있어
แน ยอพเพ อิซซอ กเยซก บุททออิซซอ
อยู่ข้างๆผมนะ อยู่กับผมต่อไปเรื่อยๆนะ

그냥 고백할래 너 아니면 안돼
คือนยัง โกแบกฮัลเเร นอ อานีมยอน อันดแว
ผมอยากจะสารภาพว่าคงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากคุณแล้ว

내 진심을 담아 전해주고 싶지만
แน ชินซิมมึล ดัมมา ชอนแฮจูโก ชิพจีมัน
ผมต้องการบอกมันกับคุณ ด้วยความรู้สึกจริงจากใจ

니 앞에서 난 이렇게나 작아지는걸
นี อัพเพซอ นัน อีรอคเคนา ชักกาจีนึนกอล
แต่พอต่อหน้าคุณผมก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆ

입맞춰 줘 말하고 싶지만
อิบมัจชวอ จวอ มัลฮาโก ชิพจีมัน
อยากบอกคุณว่าให้จูบผม

I can’t I can’t
แต่ผมทำไม่ได้

널 내게 줘 외치고 싶지만
นอล แนเก จวอ เวชีโก ชิพจีมัน
อยากตะโกนออกไปให้คุณเอาตัวของคุณมาให้ผมซะ

I can’t I can’t
แต่ผมทำไม่ได้

Yeah eh eh eh 선을 넘고 싶어
Yeah eh eh eh ซอนนึล นอมโก ชิพพอ
อยากลองล้ำเส้น

Yeah eh eh eh 너를 갖고 싶어
Yeah eh eh eh นอรึล กัจโก ชิพพอ
ผมต้องการคุณนะ

깨버릴게 너란 넘사벽을
แกบอริลเก นอรัน นอมซาบยอกกึล
ผมจะทำลายทิ้งซะ กำแพงที่ข้ามไปไม่ได้ของคุณ

내가 너의 벽이 되어줄게
แนกา นอเอ บยอกกี ดเวออจุลเก
แล้วผมจะเข้าไปอยู่ในนั้นเอง

Promise you
ผมสัญญา

부셔줄게 너와 나의 벽을
บูซยอจุลเก นอวา นาเอ บยอกกึล
ผมจะทำลายกำแพงระหว่างเราทิ้งไปซะ

막지마 날 막지마 날
มักจีมา นัล มักจีมา นัล
แค่อย่าปิดกั้นกันก็พอ

Oh Baby

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

니 모든 것을 다
นี โมดึน กอซซึล ดา
ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up Yeah
พังมันซะ ทำลายมันซะ

아직 혼자 하는 상상인걸
อาจิก ฮนจา ฮานึน ซังซังอินกอล
มันคงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผมจินตนาการขึ้นมาเอง

모르는 게 아냐
โมรือนึน เก อานยา
แล้วผมก็ไม่รู้อะไรนอกจากนั้นเลย

그저 좀 더 자신감이 들면
คือจอ ชม ดอ ชาซินกัมมี ดึลมยอน
ถ้าผมมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมสักนิด

고백할거야
โกแบคฮัลกอยา
ผมก็จะไปสารภาพมันกับคุณทันที

나는 알고 싶어 지금 니 마음도
นานึน อัลโก ชิพพอ ชีกึม นี มาอึมโด
ผมอยากจะรู้เหลือเกิน

나와 같은 마음인지
นาวา กัททึน มาอึมมินจี
ว่าใจของผมกับคุณมันตรงกันหรือเปล่า

My baby I can’t stop everyday
ที่รัก ผมไม่สามารถหยุดได้เลยสักวัน

니 생각을 하루도 빼지 않고 매일 해
นี แซงกักกึล ฮารูโด แปจี อันโก แมอิล แฮ
ไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยสักวัน

Erday erday just wanna Get your everything
ในทุกๆวันผมแค่อยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคุณ

넘기 힘든 벽이란 걸 알어
นอมกี ฮิมดึน บยอกกีรัน กอล อัลรอ
ผมรู้ว่ากำแพงของคุณคงๆไม่ง่ายที่จะพังทลายลงแน่ๆ

어쩔 그냥 뚫어버리면 되잖어
ออจอล คือนยัง ตุลฮอบอรีมยอน ดเวจันฮา
แล้วผมต้องทำยังไงดีล่ะ ผมจะพยายามฟันฝ่ามันไปให้ได้

깨버릴게 너란 넘사벽을
แกบอริลเก นอรัน นอมซาบยอกกึล
ผมจะทำลายทิ้งซะ กำแพงที่ข้ามไปไม่ได้ของคุณ

내가 너의 벽이 되어줄게
แนกา นอเอ บยอกกี ดเวออจุลเก
แล้วผมจะเข้าไปอยู่ในนั้นเอง

Promise you
ผมสัญญา

부셔줄게 너와 나의 벽을
บูซยอจุลเก นอวา นาเอ บยอกกึล
ผมจะทำลายกำแพงระหว่างเราทิ้งไปซะ

막지마 날 막지마 날
มักจีมา นัล มักจีมา นัล
แค่อย่าปิดกั้นกันก็พอ

Oh Baby

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

니 모든 것을 다
นี โมดึน กอซซึล ดา
ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ

Break up Break Break up
พังมันซะ ทำลายมันซะ

너를 가질 거야
นอรึล กาจิล กอยา
ผมจะเข้าไปหาคุณให้ได้

Break up Break Break up Yeah
พังมันซะ ทำลายมันซะ

---------Credit---------
Han : http://genius.com
TH : xxx monster
Trans : 89 Br

You Might Also Like

0 ความคิดเห็น