เนื้อเพลง+แปล Mayday - Got7เนื้อเพลง+แปล Mayday - Got7JB JR Yugyeom Youngjae Jackson Bambam Mark รวม

I want you to find me and save me
ผมต้องการให้คุณช่วยตามหาผมและช่วยผมเอาไว้

내 꿈들과 한없이 원한
แน กุมดึลกวา ฮันออบชี วอนฮัน
ทั้งความฝัน ทั้งสิ่งที่ผมปรารถนา

모든 것들은 내 추억의 친구로
โมดึน กอซดือรึน แน ชูออกเอ ชินกูโร
ตอนนี้ทั้งหมดกลายเป็นแค่เพื่อนเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของผม

되어가 전혀 믿기지 않아
ดเวออกา จอนฮยอ มิทกีจี อันฮา
มันกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะ แทบไม่อยากเชื่อ

소리쳤지만 돌아오는 건 그냥 가
โซรีชยอซจีมัน โดราโอนึน กอน กือนยัง กา
ไม่ว่าจะกรีดร้องอ้อนวอนอีกกี่ครั้ง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำว่า 'ไปซะเถอะ'

라는 말 그 한마디에
รานึน มัล กือ ฮันมาดีเอ
เพียงคำคำเดียวเท่านั้น

나는 손을 모아 바보처럼 가만히
นานึน โซนึล โมอา พาโบชอรอม กามันฮี
ทำให้ผมได้แต่กุมมือไว้นิ่งๆเหมือนคนโง่

I’m sorry 버릇이 됐던
I’m sorry บอรือชี ดแวซตอน
'ผมขอโทษ' ผมพูดมันเป็นร้อยๆครั้ง

이해할 수 없는 이말
อีแฮฮัล ซู ออบนึน อีมัล
คำๆนั้นที่ยังไงผมก็ไม่มีวันเข้าใจ

날 구해줘 앞이 보이지 않아
นัล กูแฮจวอ อาพี โบอีจี อันฮา
ช่วยผมที ผมมองหนทางข้างหน้าไม่เห็นแล้ว

널 잡을게 더 이상은 안돼
นอล จาบึลเก ดอ อีซังอึน อันดแว
ผมปล่อยคุณไปไม่ได้ ผมทนรับมันไม่ไหวอีกแล้ว

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

날 구해줘 네게 빠져들어가
นัล กูแฮจวอ เนเก พาจยอดือรอกา
ช่วยผมนะ ก่อนที่ผมจะต้องจมลงไป

날 꺼내줘 숨을 쉴 수가 없어
นัล คอแนจวอ ซูมึล ชวิล ซูกา ออบซอ
ปลุกผมขึ้นมาที ก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจ

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘 MAYDAY
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ MAYDAY
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

찬란했던 우리의 첫 비행에
ชันรันแฮซตอน อูรีเอ ชอท บีแฮงเง
ภาพฉากการโบยบินที่งดงามของเรา

따라왔던 눈들과 그림자 같은 기대에
ตาราวัซตอน นุนดึลกวา กือริมจา กัททึน กีเเดเอ
มีทั้งสายตาที่คอยคาดหวังและสายตาที่เอาแต่จับผิดผมแบบนั้น

맞추지 못해서 돌아선 시선 속
มัจชูจี มซแฮซอ โดราซอน ชีซอน ซก
แต่แล้วพวกเขาก็เริ่มเดินออกไป เพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้

살며시 미소를 짓지만
ซัลมยอชี มีโซรึล จิซจีมัน
ผมคลี่ยิ้มออกมาอย่างอ่อนแรง

아무도 모르게 뒤틀려 버린 내 속
อามูโด โมรือเก ดวีทึลรยอ บอริน แน ซก
จะมีใครรู้ไหม ว่าข้างในหัวใจของผมน่ะเเหลกเหลวไม่มีชิ้นดีแล้ว

I’m sorry 버릇이 됐던
I’m sorry บอรือชี ดแวซตอน
'ผมขอโทษ' ผมพูดมันเป็นร้อยๆครั้ง

이해할 수 없는 이말
อีแฮฮัล ซู ออบนึน อีมัล
คำๆนั้นที่ยังไงผมก็ไม่มีวันเข้าใจ

날 구해줘 앞이 보이지 않아
นัล กูแฮจวอ อาพี โบอีจี อันฮา
ช่วยผมที ผมมองหนทางข้างหน้าไม่เห็นแล้ว

널 잡을게 더 이상은 안돼
นอล จาบึลเก ดอ อีซังอึน อันดแว
ผมปล่อยคุณไปไม่ได้ ผมทนรับมันไม่ไหวอีกแล้ว

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

날 구해줘 네게 빠져들어가
นัล กูแฮจวอ เนเก พาจยอดือรอกา
ช่วยผมนะ ก่อนที่ผมจะต้องจมลงไป

날 꺼내줘 숨을 쉴 수가 없어
นัล คอแนจวอ ซูมึล ชวิล ซูกา ออบซอ
ปลุกผมขึ้นมาที ก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจ

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

아직 나 어두운 이 길이 두려워
อาจิก นา ออดูอุน อี กีรี ดูรยอวอ
เส้นทางอันมืดมิดนี้ ทำให้ผมหวาดกลัว

어디로 갈지 모르지만
ออดีโร กัลจี โมรือจีมัน
ทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไง ผมก็ยังไม่รู้

내 손을 잡아준다면
แน โซนึล จาบาจุนดามยอน
แต่ถ้าคุณจับมือผมไว้

무얼 하든 끝이 어디 있든
มูออล ฮาดึน กึทที ออดี อิซดึน
ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไร หรือปลายทางมันจะอยู่ตรงไหน

앞에 뭐가 있든
อาเพ มวอกา อิซดึน
ไม่ว่าทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

너와 함께 날아갈게 oh
นอวา ฮัมเก นารากัลเก oh
ผมก็พร้อมจะสยายปีกโบยบินไปกับคุณนะ

I’m sorry 버릇이 됐던
I’m sorry บอรือชี ดแวซตอน
'ผมขอโทษ' ผมพูดมันเป็นร้อยๆครั้ง

이해할 수 없는 이말
อีแฮฮัล ซู ออบนึน อีมัล
คำๆนั้นที่ยังไงผมก็ไม่มีวันเข้าใจ

날 구해줘 앞이 보이지 않아
นัล กูแฮจวอ อาพี โบอีจี อันฮา
ช่วยผมที ผมมองหนทางข้างหน้าไม่เห็นแล้ว

널 잡을게 더 이상은 안돼
นอล จาบึลเก ดอ อีซังอึน อันดแว
ผมปล่อยคุณไปไม่ได้ ผมทนรับมันไม่ไหวอีกแล้ว

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

날 구해줘 네게 빠져들어가
นัล กูแฮจวอ เนเก พาจยอดือรอกา
ช่วยผมนะ ก่อนที่ผมจะต้องจมลงไป

날 꺼내줘 숨을 쉴 수가 없어
นัล คอแนจวอ ซูมึล ชวิล ซูกา ออบซอ
ปลุกผมขึ้นมาที ก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจ

나 지금 위험해 I’m shouting Mayday
นา จีกึม วีฮอมแฮ I’m shouting Mayday
ผมกำลังตกอยู่ในอันตราย ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือ

잃어버린 마지막 퍼즐이 제발 되어줘 MAYDAY
อิลฮอบอริน มาจีมัก พอจือรี เจบัล ดเวออจวอ MAYDAY
ขอร้องเถอะนะ ช่วยมาเติมเต็มส่วนสุดท้ายที่หายไปของผมที

나를 구해줘요
นารึล กูแฮจวอโย
ช่วยผมทีนะ

cr.Hungul : klyrics
Lyrics&Trans : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
- Hard Carry
- If
- Who's That
- Sick
- Prove it
- Skyway
- Mayday


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น