เนื้อเพลง+แปล Nct127 - Good Thingเนื้อเพลง+แปล Nct127 - Good Thing복잡한 이 도시를 깨워
บกจับฮัน อี โดชีรึล แกวอ
ปลุกเมืองอันแสนวุ่นวายให้ตื่น

회색 빛 거리 저 신호등 아래
ฮเวแซก บิช กอรี ชอ ชินโฮดึง อาแร
สัญญาณจราจรบนถนนสีเทา

어깨를 익숙하게 흔들어 (어깨를)
ออแกรึล อิกซุกฮาเก ฮึนดึลรอ (ออแกรึล)
ผมยักไหล่ไปมาอย่างที่เคยทำ (ไหล่)

빨리 더 빨리
ปัลรี ดอ ปัลรี
ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ

손 끝의 울림 (더 깊이 더 깊이)
ซน กึทเอ อุลริม (ดอ กิพพี ดอ กิพพี)
ทำให้ตรงกับจังหวะนิ้วหน่อยสิ (ค่อยๆถลำลึกลงไปอีก)

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing (woo)
อี ซุนกันนี good thing (woo)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing (woo)
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing (good thing)
นัล โบนึน นอ good thing (good thing)
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ (สิ่งดีๆ)

Good thing (good thing)
เป็นเรื่องดีเลยล่ะ (สิ่งดีๆ)

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing (good thing)
ดอ กาบยอบเก good thing (good thing)
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ (ดีเลย)

Good thing (good thing)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 아래로 ooh
ทอ อาแรโร ooh
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 ooh
อี รีดึมเม ooh
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 ooh
บัมแซโดรก ooh
ตลอดคืนนี้

너와 함께 ooh
นอวา ฮัมเก ooh
เราจะอยู่ด้วยกัน

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

우린 밤새 놀아 together (우린)
อูริน บัมแซ นลรา together (อูริน)
เราหยอกล้อเล่นกันสนุกสนานตลอดคืน (พวกเราไง)

터지는 마음에 (밤새)
ทอจีนึน มาอึมเม (บัมแซ)
หัวใจของผมมันแทบจะระเบิดอยู่แล้ว (คืนนี้)

뜨거워진 공기
ตือกอวอจิน กงกี
รอบข้างก็เริ่มร้อนขึ้น

음악은 널 채운 treasure
อึมมักกึน นอล แชอุน treasure
เพลงนี้ก็เหมือนสมบัติล้ำค่าที่ช่วยเติมเต็มให้คุณ

(내 마음의 treasure)
(แน มาอึมเอ treasure)
สมบัติในใจผมเองแหละ

느끼는 데로 조금 더 신나게 (널 멈추지 마)
นือกีนึน เดโร โชกึม ดอ ชินนาเก (นอล มอมชูจี มา)
มันจะน่าตื่นเต้นกว่านี้อีก ปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึกนั่นเลยสิ (อย่าหยุดนะ)

Give me what you got
นำสิ่งที่คุณได้รับมาให้ผมสิครับ

Because you know that I can take it
เพราะคุณก็รู้ดีนี่ ว่าผมรับมันได้

Give me what you got
นำสิ่งที่คุณได้รับมาให้ผมสิครับ

여긴 나의 place space ship
ยอกิน นาเอ place space ship
ตรงนี้มียานอวกาศของผมอยู่

Whipping cream
วิปปิ้งครีม

가볍게 up to the sky
กาบยอบเก up to the sky
กำลังลอยไปบนฟ้าอย่างนุ่มนวย

나아가 flex, flex one’s muscles
นาอากา flex, flex one’s muscles
ยืดกล้ามเนื้อสักเส้นสิ

Step up if you can keep up,Keep up with me
เข้ามาเลยถ้าคุณสามารถไปกับผมได้

숨 크게 한 번 쉬고 들어가자 really deep
ซุม คือเก ฮัน บอน ชวีโก ดึลรอกาจา really deep
สูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วเข้าไปในนั้นกันเถอะ

시끄럽게 춤을 추는 거야 daily
ชีกือรอบเก ชุมมึล ชูนึน กอยา daily
ทุกๆวันเราจะเต้นให้เสียงดังสนั่นไปเลย

Until we get that good thing babe
จนกว่าจะได้ครอบครองสิ่งที่ดี

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing (woo)
อี ซุนกันนี good thing (woo)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing (woo)
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing (good thing)
นัล โบนึน นอ good thing (good thing)
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ (สิ่งดีๆ)

Good thing (good thing)
เป็นเรื่องดีเลยล่ะ (สิ่งดีๆ)

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing (good thing)
ดอ กาบยอบเก good thing (good thing)
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ (ดีเลย)

Good thing (good thing)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 아래로 ooh
ทอ อาแรโร ooh
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 ooh
อี รีดึมเม ooh
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 ooh
บัมแซโดรก ooh
ตลอดคืนนี้

너와 함께 ooh
นอวา ฮัมเก ooh
เราจะอยู่ด้วยกัน

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

I just want to feel good all night long oh
ผมแค่อยากมีความรู้สึกดีๆตลอดค่ำคืนอันยาวนานนี้

이 순간이 good thing
อี ซุนกันนี good thing
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ

Good thing
นับว่าดีเลยล่ะ

날 보는 너 good thing good thing
นัล โบนึน นอ good thing good thing
หากคุณมองมาที่ผม นั่นก็นับเป็นเรื่องดีนะ

이 시간은 good thing (good thing)
อี ซีกันนึน good thing (good thing)
จริงๆตอนนี้ก็ดีนะ (ดีเลยล่ะ)

Good thing (good thing babe)
นับว่าเป็นสิ่งดี (สิ่งดีๆ)

더 가볍게 good thing good thing
ดอ กาบยอบเก good thing good thing
ถ้านุ่มนวลอีกหน่อยก็จะโอเคเลยล่ะ

더 아래로 (ooh) good thing good thing
ทอ อาแรโร (ooh) good thing good thing
ลึกลงไปเรื่อยๆ

이 리듬에 (ooh) good thing good thing
อี รีดึมเม (ooh) good thing good thing
จังหวะนี้ล่ะ

밤새도록 (ooh) good thing good thing
บัมแซโดรก (ooh) good thing good thing
ตลอดคืนนี้

good thing good thing babe

너와 함께 (ooh) good thing good thing
นอวา ฮัมเก (ooh) good thing good thing
เราจะอยู่ด้วยกัน

Good thing

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
มันจะตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

더 신나게
ดอ ชินนาเก
ทำให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้อีก

Han : music.naver
Trans : xxx monster
Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น