เนื้อเพลง+แปล Pentagon - Pretty Prettyเนื้อเพลง+แปล Pentagon - Pretty Prettyla la lalala lalalala

la la lalala la la

la la lalala lalalala

la la lalala la la

이미 넌 정점을 찍은 것 같은데
อีมี นอน ชองจอมมึล ชิกกึน กอซ กัททึนเด
ความสวยของเธอน่ะมันมีเกินขีดจำกัดแล้ว

기록을 깨고서 또 새로 쓰는 중
กีรกกึล แกโกซอ โต แซโร ซือนึน จุง
ทำลายล้างสถิติทั้งหมด เธอได้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมา

uh 이래도 되나 싶을 정도로
Uh อีแรโด ดเวนา ชิพพึล ชองโดโร
ผมได้แต่คิดว่า เธอทำแบบนี้ได้ยังไงน่ะ?

지나친 그 매력이
ชีนาชิน กือ แมรยอกกี
ทำไมเสน่ห์ของเธอมันมีมากมายขนาดนี้

ah 정신을 똑바로 차리고
ah จองชินนึล ตกบาโร ชารีโก
ผมต้องคอยบอกตัวเอง

있으라고 말하잖아
อิซซือราโก มัลฮาจันฮา
ว่าให้ควบคุมสติไว้ให้อยู่

yeah 이건 비밀인데
yeah อีกอน บีมิลอินเด
เดี๋ยวๆ นี่น่ะเป็นความลับนะ

넌 객관적으로 예쁨
นอน แกก-กวันจอกกือโร เยปึม
เธออ่ะสวยจริงๆเลยนะเนี่ย

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say yeah
มาฟังเธอพูดว่า..

그건 반칙인데
กือกอน บันชิกกินเด
เฮ้ นี่มันโกงกันแล้วเนี่ยแบบนี้

좀 심하다 싶게 예쁨
ชม ชิมฮาดา ชิพเก เยปึม
มาสวยเกินหน้าเกินตาคนอื่นแบบนี้ได้ยังไง

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say
มาฟังเธอพูดว่า..

la la lalala lalalala

la la lalala la la

la la lalala lalalala

la la lalala la la

한발 한발 걸어오는 모델도
ฮันบัล ฮันบัล กอลรอโอนึน โมเดลโด
แม้แต่นางแบบที่กำลังค่อยๆเดินมาทีละก้าวนั่น

뺨치며 넘어뜨릴 네 워킹은 토네이도
ปยัมชีมยอ นอมมอตือริล นี วอคิงงึน โดเนอีโด
ก็ยังสวยสู้เธอไม่ได้เลย แต่ละก้าวของเธอมัน

같아 지나가는 바람보다는
กัททา จีนากานึน บารัมโบดานึน
รุนแรงเหมือนสาย แรงยิ่งกว่าพายุหมุน

강하게 쭉 남아 어쩌면 forever
กังฮาเก จุก นัมมา ออจอมยอน forever
ที่มักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ

왜 넌 매일 날 이게 꿈인가
แว นอน แมอิล นัล อีเก กุมอินกา
ทำไมเธอต้องทำตัวลึกลับขนาดนั้น

의심하게 만드니
อึยชิมฮาเก มันดือนี
ผมถึงได้แต่สงสัย ว่านี่คือความฝันหรือไม่

ah 아마 난 전생에 참
Ah อามา นัน ชอนแซงเอ ชัม
บางทีเมื่อชาติก่อนผมอาจจะ

대단한 걸 한 것 같단 말이야
แดดันฮัน กอล ฮัน กอซ กัทดัน มัลรียา
ทำบุญมาเยอะเหมือนกัน

yeah 이건 비밀인데
yeah อีกอน บีมิลอินเด
เดี๋ยวๆ นี่น่ะเป็นความลับนะ

넌 객관적으로 예쁨
นอน แกก-กวันจอกกือโร เยปึม
เธออ่ะสวยจริงๆเลยนะเนี่ย

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say yeah
มาฟังเธอพูดว่า..

그건 반칙인데
กือกอน บันชิกกินเด
เฮ้ นี่มันโกงกันแล้วเนี่ยแบบนี้

좀 심하다 싶게 예쁨
ชม ชิมฮาดา ชิพเก เยปึม
มาสวยเกินหน้าเกินตาคนอื่นแบบนี้ได้ยังไง

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say
มาฟังเธอพูดว่า..

1년 열두 달 넌 눈이 부시게 예쁨
อิลนยอน ยอลดู ดัน นอน นุนนี บูชีเก เยปึม
ใน1ปีที่มี12เดือนนั้น ทุกๆวันเธอช่างสวยเจิดจรัสจริงๆ

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

24시간 좀 말도 안 되게 예쁨
อีชิบซาชีกัน ชม มัลโด อัน ดเวเก เยปึม
ทั้งหมด24ชั่วโมง ทำไมเธอถึงได้สวยตลอดเวลาแบบนี้เนี่ย ไม่น่าเชื่อเลย

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

everybody 쉿 모두 다 같이
Everybody ชวิซ โมดู ดา กัทที
เงียบๆหน่อยทุกคน

발걸음을 박자에 맞춰
บัลกอลอึมมึล บักจาเอ มัจจวอ
ขยับตัวให้เข้ากับจังหวะนี้หน่อย

오늘은 밤새 놀아 보는 거야
โอนึลรึน บัมแซ นลรา โบนึน กอยา
ตลอดทั้งคนนี้เรามาสนุกกันให้เต็มที่

가만있다가는 큰 코 다쳐
กามันอิซดากานึน คึน โค ดาชยอ
มัวแต่อยู่เฉยๆแบบนั้นก็แห้งเหี่ยวตายกันพอดีสิ

oh girl 역시 pretty pretty
Oh girl ยอกชี pretty pretty
สาวน้อย ว่าแล้วเชียวว่าเธอต้องสวยมากแน่ๆ

주관적으로 봐도 넌
ชูกวันจอกกือโร บวาโด นอน
แค่ดูด้วยตาก็รู้แล้ว

really really
ว่านี่น่ะของจริง

독보적인 존재 이미 이미
ดกโบชอกกิน ชนแจ อีมี อีมี
เธอช่างสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครเลย

다른 여자들은
ดารึน ยอจาดึลรึน
ทำเอาผู้หญิงคนอื่นๆ

저 뒤로 밀림 밀림
ชอ ดวีโร มิลริม มิลริม
ต้องยอมสยบไปอยู่ข้างหลังกันแล้วนั่น

yeah 이건 비밀인데
yeah อีกอน บีมิลอินเด
เดี๋ยวๆ นี่น่ะเป็นความลับนะ

넌 객관적으로 예쁨
นอน แกก-กวันจอกกือโร เยปึม
เธออ่ะสวยจริงๆเลยนะเนี่ย

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say yeah
มาฟังเธอพูดว่า..

그건 반칙인데
กือกอน บันชิกกินเด
เฮ้ นี่มันโกงกันแล้วเนี่ยแบบนี้

좀 심하다 싶게 예쁨
ชม ชิมฮาดา ชิพเก เยปึม
มาสวยเกินหน้าเกินตาคนอื่นแบบนี้ได้ยังไง

come on come on come on
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

let me hear you say
มาฟังเธอพูดว่า..

누구보다 예뻐 생각하지
นูกูโบดา เยปอ แซงกักฮาจี
เธอสวยกว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นไหนๆ

(1년 열두 달)
(อิลนยอน ยอลดู ดัล)
ใน1ปีที่มีทั้ง12เดือนนั้น

계속 가까이 다가와 줘 내 앞에
กเยซก กากาอี ดากาวา จวอ แน อัพเพ
เธอช่วยเข้ามาใกล้ๆผมหน่อยสิ

(넌 눈이 부시게 예쁨)
(นอน นุนนี บูชีเก เยปึม)
เธอช่างสวยเจิดจรัสจริงๆ

서두르지 않아 시간은 많아
ซอดูรือจี อันฮา ชีกันนึน มันฮา
เหลือเวลาอีกเยอะหน่า ไม่ต้องรีบร้อนหรอก

(come on come on come on)
เข้ามาเลยสิ เข้ามา

장애물이 있던 난 그 위를 날아
ชังแอมุลรี อิซตอน นัน กือ วีรึล นัลรา
ถึงจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหน ผมก็จะข้ามมันไปให้ได้

24시간 좀 말도 안 되게 예쁨
อีชิบซาชีกัน ชม มัลโด อัน ดเวเก เยปึม
ทั้งหมด24ชั่วโมง ทำไมเธอถึงได้สวยตลอดเวลา
แบบนี้เนี่ย ไม่น่าเชื่อเลย

써져 있잖아 예쁨 예쁨
ซอจยอ อิซจันฮา เยปึม เยปึม
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เขียนไว้แล้ว เธอน่ะสวยจริงๆนะ

Han : thailyrics.top
Trans&Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


You Might Also Like

2 ความคิดเห็น

  1. มาขอเพลงอีกแล้วได้มั้ยคะ งื้อ อยากได้เพลง Engine กับ Lose Yourself ของ Pentagon ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

    ตอบลบ