เนื้อเพลง+แปล Kangta X Wendy X Seulgi - Doll (인형) [SM Station 2]


เนื้อเพลง+แปล Kangta X Wendy X Seulgi - Doll (인형) [SM Station 2][Kangta]
아침이 오는 소리에 난 잠이 들어요 오늘도 역시 그댄
อาชีมี โอนึน โซรีเอ นัน ชามี ดือรอโย โอนึลโด ยอกชี คือแดน
เสียงในตอนเช้าที่ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมา ในวันนี้มันก็เหมือนเดิม

날 잊고 보냈었는지
นัล อิจโก โบแนซยอซนึนจี
คุณลืมฉันไปแล้วใช่ไหม?

그렇게도 쉽게 괜찮을 수 있는지
คือรอคเคโด ชวิบเก คแวนชันนึล ซู อิซนึนจี
ทำไมคุณถึงทำเหมือนว่าตัวเองไม่เป็นอะไรได้อย่างนั้น?

[Wendy]
항상 변함이 없었던 그대 떠나간 게
ฮังซัง บยอนฮามี ออบซอทดอน คือแด ตอนากัน เก
คุณคนที่ไม่เคยจะแปรเปลี่ยนไป ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า

믿을 수 없어 힘들었죠
มีดึล ซู ออบซอ ฮิมดือรอซจโย
คุณได้จากกันไปแล้ว

그냥 그렇게 서로가 조금씩 잊어 가겠죠
คือนยัง คือรอคเค ซอโรกา โชกึมชิก อีจอ กาเกซจโย
เราแค่ต้องลืมกันไปอย่างนั้นใช่ไหม?

사랑한단 말조차도 소용없겠죠
ซารังฮันดัน มัลโจชาโด โซยงออบเกซจโย
ตอนนี้คำว่ารักของเราคงจะไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วสินะ

[Seulgi]
미안해요 이기적인 나였죠
มีอันแฮโย อีกีจอกิน นายอซจโย
ขอโทษนะ เป็นเพราะฉันเองที่เห็นแก่ตัว

사랑한단 이유로
ซารังฮันดัน อียูโร
เพราะฉันรักคุณมาก

내 곁에만 두려 했었던 걸요
แน กยอทเทมัน ดูรยอ แฮซซอทดอน กอลโย
ถึงเลือกเก็บคุณไว้เต็มหัวใจอย่างนี้

그래요 난 가장 중요한 걸 모르고 있었죠
คือแรโย นัน คาจัง ชุงโยฮัน กอล โมรือโก อิซซอทจโย
ถ้ามันเป็นแบบนั้น คุณจะบอกให้ฉันลืมสิ่งสำคัญนี้ไปใช่ไหม?

사랑한다면 그대가
ซารังฮันดามยอน คือแดกา
หากว่าฉันรักคุณจริงๆ

언제나 행복해야죠
ออนเจนา แฮงบกแฮยาจโย
คุณก็ควรจะมีความสุขไม่ใช่หรือ?

[Wendy&Kangta]
보고 싶겠죠
โพโก ชิพเกซจโย
ฉันคิดถึงคุณมาก

그건 어쩔 수 없겠죠
คือกอน ออจอล ซู ออบเกซจโย
แต่ฉันกลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง

[Wendy]
하지만 힘들진 않게 할게요
ฮาจีมัน ฮิมดึลจิน อันเก ฮัลเกโย
แต่ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องลำบากใจนะ

[Kangta&Seulgi]
한동안 많이 아파 울다 지쳐 그대를 찾겠죠
ฮันดงอัน มันนี อาพา อุลดา ชีชยอ คือแดรึล ชัจเกซจโย
แค่อีกครั้งเดียวเท่านั้น ที่จะต้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพราะคุณแบบนี้

[Seulgi]
신경 쓰지 말아요 난
ชินกยอง ซือจี มาราโย นัน
ไม่ต้องมาสนใจฉันหรอก เพราะฉัน

잠시뿐일 테니까
ชัมชีปุนนิล เทนีกา
จะร้องไห้เพราะคุณเป็นครั้งสุดท้าย

[Kangta&Wendy]
괜찮아요 이대로 있을게요
คแวนชันนาโย อีแดโร อีซึลเกโย
ไม่เป็นไรจริงๆ ฉันจะยังคงอยู่ต่อไปได้

당신관 상관없이
ดังชินกวัน ซังกวันออบชี
แม้จะไม่มีคุณอยู่ด้วยแล้วก็ตาม

그냥 홀로 지킬 수 있는 걸요
คือนยัง ฮลโร ชีคิล ซู อิซนึน กอลโย
ฉันจะดูแลตัวเองให้ดีๆ

[Kangta&Seulgi]
사랑해요
ซารังแฮโย
ฉันรักคุณมาก

[Seulgi]
정말 한순간도 변함이 없어요
ชองมัล ฮันซุนกันโด บยอนฮามี ออบซอโย
และมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป

그대 없는 빈자리도
คือแด ออบนึน บินจารีโด
เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา

[Seulgi&Kangta]
사랑하며 살아갈게요
ซารังฮามยอ ซารากัลเกโย
แม้ทุกอย่างจะว่างเปล่า แต่ฉันก็ยังคงรักคุณอยู่ดี

[All]
보고 싶겠죠
โพโก ชิพเกซจโย
ฉันคิดถึงคุณมาก

그건 어쩔 수 없겠죠
คือกอน ออจอล ซู ออบเกซจโย
แต่ฉันกลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง

[Wendy]
하지만 힘들진 않게 할게요
ฮาจีมัน ฮิมดึลจิน อันเก ฮัลเกโย
แต่ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องลำบากใจนะ

[All]
한동안 많이 아파 울다 지쳐 그대를 찾겠죠
ฮันดงอัน มันนี อาพา อุลดา ชีชยอ คือแดรึล ชัจเกซจโย
แค่อีกครั้งเดียวเท่านั้น ที่จะต้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพราะคุณแบบนี้

[Seulgi]
신경 쓰지 말아요 난
ชินกยอง ซือจี มาราโย นัน
ไม่ต้องมาสนใจฉันหรอก เพราะฉัน

잠시뿐일 테니까
ชัมชีปุนนิล เทนีกา
จะร้องไห้เพราะคุณเป็นครั้งสุดท้าย

[Wandy]
Oh 그래요 난
Oh คือแรโย นัน
ใช่ ถึงแม้ว่าฉัน

[Kangta]
그래요 난
คือแรโย นัน
ใช่แล้วล่ะ ฉันน่ะ

[Wendy]
바보 같지만 
พาโบ กัทจีมัน
แม้ว่าจะกลายเป็นคนที่โง่เง่า

[Kangta]
바보 같지만 
พาโบ กัทจีมัน
แม้ว่าจะดูเหมือนคนโง่

[Seulgi]
우리 지난 기억들 간직하며 홀로
อูรี ชีนัน กีออกดึล กันจิกฮามยอ ฮลโร
แต่เรื่องราวความทรงจำของเรา

[All]
지키고 있을게
ชีคีโก อิซซึลเก
ฉันจะขอเก็บมันไว้ด้วยตัวเอง

한동안 많이 아파 울다 지쳐 그대를 찾겠죠
ฮันดงอัน มันนี อาพา อุลดา ชีชยอ คือแดรึล ชัจเกซจโย
แค่อีกครั้งเดียวเท่านั้น ที่จะต้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพราะคุณแบบนี้

[Wendy]
신경 쓰지 말아요 난
ชินกยอง ซือจี มาราโย นัน
ไม่ต้องมาสนใจฉันหรอก เพราะฉัน

잠시뿐일 테니까
ชัมชีปุนนิล เทนีกา
จะร้องไห้เพราะคุณเป็นครั้งสุดท้าย

[Seulgi&Kangta]
잠시뿐인 
ชัมชีปูนิน
อีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

[All]
이별이니까
อีบยอรีนีกา
ฉันจะเดินจากไปเอง

---------Credit---------
Han : http://genius.com
TH : xxx monster
Trans : xxx monster


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น