เนื้อเพลง+แปล Taeyeon - Time Walking On Memory


เนื้อเพลง+แปล Taeyeon - Time Walking On Memory아직도 너의 소리를 듣고
อาจิกโด นอเอ โซรีรึล ดึดโก
แม้แต่ตอนนี้ ฉันก็ยังคงได้ยินเสียงคุณอยู่

아직도 너의 손길을 느껴
อาจิกโด นอเอ ซนกีรึล นือกยอ
และแม้แต่ตอนนี้ ฉันก็ยังคงรู้สึกได้ถึงมือของคุณ

오늘도 난 너의 흔적 안에 살았죠
โอนึลโด นัน นอเอ ฮึนจอก อันเน ซัลรัซจโย
แม้แต่วันนี้ ฉันก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในร่องรอยของคุณ

아직도 너의 모습이 보여
อาจิกโด นอเอ โมซึบบี โบยอ
แม้แต่ตอนนี้ ฉันก็ยังคงเห็นรูปของคุณ

아직도 너의 온기를 느껴
อาจิกโด นอเอ อนกีรึล นือกยอ
และแม้แต่ตอนนี้ ฉันก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของคุณ

오늘도 난 너의 시간 안에 살았죠
โอนึลโด นัน นอเอ ซีกัน อันเน ซัลรัซจโย
แม้แต่วันนี้ ฉันก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของคุณ

길을 지나는 어떤 낯선 이의 모습 속에도
กิลรึล จีนานึน ออตอน นัชซอน อีเอ โมซึพ ซกเกโด
ถึงแม้จะเห็นพฤติกรรมคนแปลกหน้าที่ผ่านไปมาตามท้องถนน

바람을 타고 쓸쓸히 춤추는 저 낙엽 위에도
พารามึล ทาโก ซึลซึลฮี ชุมชูนึน จอ นักยอบ วีเอโด
และถึงแม้ใบไม้ร่วงโรยลงมาเปรียบเสมือนเต้นรำอยู่ในสายลม

뺨을 스치는 어느 저녁에 그 공기 속에도
ปยัมมึล ซือชีนึน ออนือ จอนยอเก คือ กงกี โซเกโด
ถึงแม้อากาศในยามเย็นสัมผัสแก้มของฉัน

내가 보고 듣고 느끼는 모든 것에 니가 있어 그래
แนกา โพโก ดึทโก นือกีนึน โมดึน กอเซ นีกา อีซอ คือแร
ในทุกอย่าง ฉันมองเห็น.. ฉันได้ยิน และฉันรู้สึกได้ ว่าคุณยังคงอยู่ตรงนั้น...ใช่

어떤가요 그댄 어떤가요 그댄
ออตอนกาโย คือแดน ออตอนกาโย คือแดน
และคุณละเป็นยังไงบ้าง? ยังสบายดีรึเปล่า.. ?

당신도 나와 같나요 어떤가요 그댄
ดังซินโด นาวา กัทนาโย ออตอนกาโย คือแดน
คุณยังคงรู้สึกแบบเดียวกับฉันหรือเปล่า? แล้วคุณละเป็นยังไงบ้าง ?

길가에 덩그러니 놓여진 저 의자 위에도
กิลกาเอ ดองคือรอนี โนยอจิน จอ อึยจา วีเอโด
แม้แต่ที่นั่งบนเก้าอี้ริมถนนยังว่างเปล่า

물을 마시려 무심코 집어든 유리잔 안에도
มุลรึล มาชีรยอ มูซิมโค จีพอดึน ยูรีจัน อันเนโด
แม้แต่น้ำภายในแก้วน้ำฉันยังไม่ใส่ใจที่จะหยิบมันขึ้นดื่ม

나를 바라보기 위해 마주한 그 거울 속에도
นารึล พาราโบกี วีแฮ มาจูฮัน คือ กออุล ซกเกโด
แม้แต่ในกระจกเงา ฉันส่องมันเพื่อมองดูตัวของฉันเอง

귓가에 살며시 내려앉은 음악 속에도 니가있어
กวิซกาเอ ซัลมยอซี แนรยออันจึน อึมมัก ซกเกโด นีกาอิซซอ
แม้แต่ในเพลงที่แผ่วเบาอยู่ในหูของฉัน คุณอยู่ตรงนั้น...

어떡하죠 이젠 어떡하죠 이젠
ออตอกฮาจโย อีเจน ออตอกฮาจโย อีเจน
แล้วตอนนี้ฉันสามารถทำอะไรได้อีก.. ? ฉันจะทำอะไรได้.. ?

그대는 지웠을텐데 어떡하죠 이제 우린..
คือแดนึน จีวอซซึลเทนเด ออตอกฮาจโย อีเจ อูริน..
คุณได้ลบฉันออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นฉันจะสามารถทำอะไรได้ในตอนนี้ เรา.....

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

(어떡하죠이젠)
(ออตอกฮาจโย อีเจน)
(แล้วตอนนี้ฉันยังสามารถทำอะไรได้อีก.. ?)

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

(어떡하죠이젠)
(ออตอกฮาจโย อีเจน)
(แล้วตอนนี้ฉันยังสามารถทำอะไรได้อีก.. ?)

그리움의 문을 열고 너의 기억이 날 찾아와
คือรีอุมเม มุนนึล ยอลโก นอเอ กีออกี นัล ชัจจาวา
ฉันต้องการแต่คุณ ฉันเปิดประตูต้อนรับความทรงจำเก่าๆเข้ามา

자꾸 눈시울이 붉어져
จากู นุนซีอุลรี บุลกอจยอ
ฉันร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกระทั้งดวงตาของฉันแดงก่ำ

(어떡하죠이젠)
(ออตอกฮาจโย อีเจน)
(แล้วตอนนี้ฉันยังสามารถทำอะไรได้อีก.. ?)

그리움의 문을 열고 너의 기억이 날 찾아와
คือรีอุมเม มุนนึล ยอลโก นอเอ กีออกี นัล ชัจจาวา
ฉันต้องการแต่คุณ ฉันเปิดประตูต้อนรับความทรงจำเก่าๆเข้ามา

자꾸 만가슴 이미어져
ชากู มันกาซึม อีมีออจยอ
หัวใจของฉันถูกฉีกเป็นชิ้นๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า

(어떡하죠이젠)
(ออตอกฮาจโย อีเจน)
(แล้วตอนนี้ฉันยังสามารถทำอะไรได้อีก.. ?)

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

랄라라라라라라라랄라라라랄라라라랄라라라랄라라라라
ลัลลาลาลาลาลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลา ลัลลาลาลาลา

ゅ°-Take out with full credits -ゅ° 
Lyric & Thai Lyric by : katere.exteen
Thai Trans Lyric by : SensechunsA
Thank you English Subbed : KimMinSong@Youtube & TheAsianMission@Youtube


You Might Also Like

0 ความคิดเห็น